HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 410 – Održan sastanak na temu prijevoza – nakon analize slijede isplate

Uprava HP d.d. i socijalni partneri u petak 21. listopada konačno su održali sastanak na temu isplate naknade prijevoza. Obavještavamo vas da je Poslodavac tom prilikom kazao da će svim radnicima koji ostvaruju to pravo prema Kolektivnom ugovoru platiti troškove prijevoza od kuće do posla. U tom smislu, Poslodavac će u naredna dva tjedna još jednom napraviti temeljitu analizu svakog radnika pojedinačno, nakon čega će sukladno rezultatima iste krenuti isplate.
Prijedloge na temu radnih vremena primamo do 26.10.
U prethodnim brojevima Post infa obavijestili smo vas da je 5. listopada održan sastanak socijalnih partnera s mjerodavnima u HP d.d. na temu internih radnih vremena poštanskih ureda. Na sastanku je dogovoreno da će Poslodavac razmotriti pojedinačne prigovore sindikata te će se za mjesec dana održati novi sastanak na kojem bi se trebao utvrditi konačan dogovor. S obzirom da su nova interna radna vremena puna propusta i nelogičnosti te s obzirom da se veliki broj radnika već požalio na iste, sve naše članove pozivamo da se sa svojim primjedbama i prijedlozima po pitanju internih radnih vremena poštanskih ureda jave svojim sindikalnim povjerenicima do 26. listopada. Vaše primjedbe uzet ćemo u obzir te ćemo učiniti sve da ih i Poslodavac uvaži te da se ovaj predmet riješi u korist radnika HP d.d.
Podsjetimo, Poslodavac je s primjenom izmjena internih radnih vremena krenuo 1. rujna 2011., unatoč tomu što je Hrvatski sindikat pošte za očitovanje tražio i dodatne materijale te unatoč protivljenju primjene navedenog. Suglasnost za primjenu ovakvih internih radnih vremena nismo nikada dali, s obzirom da je prijedlog kakvog smo dobili u kolovozu bio pun nelogičnosti, propusta i nedostataka. Poslodavca smo još prije dva mjeseca upozorili da je izrada radnih vremena poštanskih ureda s korisnicima usluga vrlo kompleksan posao koji zahtjeva temeljitu analizu i to svakog ureda pojedinačno.
Izbori su iza nas, slijede konstituirajuće sjednice
Izbori, o čijim smo vas razultatima detaljno obavijestili u prošlom broju Post infa su iza nas. Slijede konstituirajuće sjednice, koje će se za radnička vijeća i povjereništva za zaštitu na radu po grupama područja održati 27. listopada, a za Glavno radničko vijeće i Središnje povjereništvo za zaštitu na radu 8. studenog. Na obje će se sjednice izabrati predsjednici i njihovi zamjenici te koordinatori i njihovi zamjenici, o čemu ćemo vas obavijestiti u sljedećem broju Post infa.
Kako pojedini voditelji područja (ne)obavljaju svoj posao
Prema informacijama koje su do nas stigle sa terena, čini se kako su se pojedini voditelji područja u Diviziji Mreža drznuli najaviti usmeno ispitivanje radnika koje bi podrazumijevalo pitanja o poznavanju okružnica kao i svih poslova koje obavljaju. I ne samo to, nego isti ti voditelji tražit će od radnika da se u njihovoj nazočnosti naprave određeni poslovi, pri čemu bi se naglasak stavio na one poslove odnosno usluge koje imaju u zadanim ciljevima.
Dotični voditelji testiranje prodaje u njihovoj nazočnosti opravdavaju „činjenicom“ da „tajni kupci“ radnicima dodijeljuju niže ocjene u odnosu na one koje im dodijeljuju oni kao voditelji područja, pa prema njihovom mišljenju, ispada da oni (voditelji područja) ne obavljaju svoj posao kako treba. Pilot program ovog testiranja napravljen je nedavno, u vrijeme zaduživanja poštara i isplate mirovina, a produkt tog testiranja je manjak u blagajni jedne radnice (možemo pretpostaviti pod kolikim je pritiskom obavljala poslove, odgovarala na pitanja i prodavala neku od usluga). Ovakav pritisak na radnike ne može uroditi dobrim rezultatima i nije nam jasno zašto bi to nekome bilo u cilju. Oni koji su došli na takvu ideju vršenja pritiska na radnike možda onda doista i ne rade svoj posao onako kako bi to trebalo.
Kršenje prava radnika pri evidenciji radnog vremena
u dane blagdana i neradne dane
Do nas je nedavno stigla informacija o nezakonitom postupanju pojedinih voditelja područja, a koje je vezano za vođenje evidencije radnog vremena u dane blagdana i neradne dane. Prema Poslodavcu smo oštro reagirali, budući da se ovdje radi o teškom kršenju prava radnika.
O čemu se radi? Naime, pojedini voditelji područja od radnika su tražili da se izjasne žele li da im se dan 8. listopada vodi kao blagdan, pa bi u tom slučaju imali manjak sati, koje moraju odraditi ili, žele da im se taj dan evidentira kao radni dan, pa u tom slučaju nemaju pravo na naknadu za topli obrok i prijevoz?! Napominjemo da je ovaj problem počeo u Diviziji Pošta – Sortirnica, a sada se pojavio i u Diviziji Mreža, iako je Poslodavac dao jasnu uputu kako se počevši od 01 siječnja.2011. mora voditi evidencija radnog vremena u dane blagdana i neradne dane. Poznato nam je da su se prije 01. siječnja 2011. ove evidencije, također vodile pogrešno, ali su bile u korist radnika, a ovim posljednjim uputama evidencija je usklađena sa zakonskim odredbama, pa nam nije jasno kako si pojedinci smiju dopustiti kršenje zakonskih obveza kao i nepoštivanje uputa donesenih od ovlaštenih osoba. Takvim postupanjem kompromitiraju se ne samo te osobe, već i izvršni direktori ovih Divizija, kao i sama Uprava Društva.
U dopisu kojeg smo uputili prema Poslodavcu tražimo da se utvrdi koje su to osobe počinile ove povrede te da se protiv njih poduzmu oštre mjere kako se ovakvo izrazito neprofesionalno ponašanje više ne bi ponavljalo.
Održan prosvjed „Dosta pohlepe – radnik je iznad profita!“
Kako smo i najavili u prošlom broju Post infa, u subotu 15. listopada, održan je građanski prosvjed na kojem su se okupili i brojni sindikati udruženi u Nezavisne hrvatske sindikate, pa tako i naš Hrvatski sindikat pošte. Prosvjed pod sloganom „Dosta pohlepe – radnik je iznad profita!”, koji se održao u 18 sati na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, okupio je nekoliko tisuća ljudi, a glavni cilj bio je zahtjev za jačanjem sudjelovanja građana u donošenju političkih odluka odnosno za politikom koja će staviti ljude ispred profita i raditi na dobrobit svih građana. Također, potaknut „Wall Street prosvjedima“, i zagrebački prosvjed obilježen je povicima protiv pogubnog utjecaja neoliberalnih gospodarskih politika te pogubnog djelovanja i utjecaja multinacionalnih korporacija i financijskih institucija na živote građana u postojećem modelu kapitalizma. Inače, globalni prosvjed u subotu se održao u gotovo tisuću gradova u preko 80 zemalja svijeta.