HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 409 – Hrvatski sindikat pošte uvjerljivo dobio izbore za RV i PZNR, hvala svima koji su nam iskazali svoje povjerenje

Prema prethodnim rezultatima izbora za radnička vijeća i povjereništava za zaštitu na radu, s rezultatom četiri naprema dva, Hrvatski sindikat pošte uvjerljivo je odnio pobjedu. Pobijedili smo u GP 1, GP 3, GP 4 i GP 5. Ovim se putem želimo zahvaliti svim našim članovima i radnicima HP d.d. što su nam iskazali povjerenje. Izborna pobjeda je dokaz da nam vi, naši članovi i radnici HP d.d. vjerujete, te da smo u svom radu uvijek zastupali vaše interese i borili se za radnike i njihova prava.
Rezultati;
GP 1 
Glasovanje je održano 12. 10. 2011. od 7 do 19 sati. Glasovalo je 1724 radnika od ukupno 3712 radnika upisanih u popis birača. Za glasovanje je bilo pripremljeno 3777 glasačkih listića, od čega je 1671 bilo važećih, 53 nevažeća te 2053 neupotrijebljena. Hrvatski sindikat pošte u izborima za radnička vijeća dobio je 1162 glasa, a Republički sindikat radnika Hrvatske 509 glasova. U izborima za povjereništvo za zaštitu na radu Hrvatski sindikat pošte dobio je 1136 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 531 glas.
U Radničko vijeće izabrani su; 
DAVOR KRŠIĆ (HSP), INGA SCHLESINGER DEBOGOVIĆ (HSP), IRENA MAJERIĆ (RSRH), IVAN TOPOLOVEC (HSP), RENATA KRANJČEC (HSP), ŽELJKA ŽUVELA (RSRH), MARIJA JUKIĆ (HSP), DAMIR GAŠPARIĆ (HSP), KAROLINA SEMREN (RSRH), STJEPAN REŠETAR (HSP), ŽELJKO ŠEŠERIN (HSP), MARIJANA ŠIMIČIĆ (HSP), IVICA FRANIĆ (SRHP), ZLATKO KONTEK (HSP), MIRKO SALAJ (HSP), MOJMIR JURAGA (SRHP) i MARKO KUKIĆ (HSP).
U Povjereništvo za zaštitu na radu izabrani su; 
DAVOR KRŠIĆ (HSP), RATKO PEČEK (HSP), IRENA MAJERIĆ (RSRH), MAJA FLEGER (HSP), DRAŽEN KOVJANIĆ (HSP), SNJEŽANA KROLO (RSRH), IVICA PAVLOVIĆ (HSP), GORAN PRANJIĆ (HSP), ŽELJKA ŽUVELA (RSRH), MARIJA JERKOVIĆ (HSP), DRAŽEN JERKO (HSP), IRENA KOVAČIĆ (RSRH), EMIL JURINA (HSP), NENAD ŠLOGAR (HSP), KAROLINA SEMREN (RSRH), JOSIP ŽELJKO RADOŠEVIĆ (HSP) i SANDRA UROIĆ (HSP). 
 
GP 2 
Glasovanje je održano 12. 10. 2011. od 7 do 14 sati. Glasovao je 961 radnik od ukupno 1449 radnika upisanih u popis birača. Za glasovanje je bilo pripremljeno 1500 glasačkih listića, od čega je 961 bilo važećih, 17 nevažećih te 522 neupotrijebljena. Hrvatski sindikat pošte u izborima za radnička vijeća dobio je 391 glas, a Republički sindikat radnika Hrvatske 570 glasova. U izborima za povjereništvo za zaštitu na radu Hrvatski sindikat pošte dobio je 396 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 565 glasova.
U Radničko vijeće izabrani su; 
SINIŠA SEKETIN (RSRH), MARIJA ŠUDERLA (RSRH), DAMIR LUKEŽIĆ (RSRH), CVETAN KOVAČ (RSRH), SINIŠA BENKOVIĆ (RSRH), AURELIJA ŠEMIGA (RSRH), JADRANKA ŠOGORIĆ (RSRH), MARTINA CAR (RSRH), MILJENKO GORUP (HSP), BRANKO SLUNJSKI (HSP), MELITA GALOGAŽA (HSP), STANKO TVAROG (HSP) i IVAN KOTLAR (HSP). 
U Povjereništvo za zaštitu na radu izabrani su; 
CVETAN KOVAČ (RSRH), SINIŠA SEKETIN (RSRH), MARIJA ŠUDERLA (RSRH), DAMIR LUKEŽIĆ (RSRH), JOSIP BARIĆ (RSRH), AURELIJA ŠEMIGA (RSRH), GORDANA JELIĆ (RSRH), JADRANKA ŠOGORIĆ (RSRH), MILJENKO GORUP (HSP), MIROSLAV KRALJ (HSP), KRUNOSLAV RENJO (HSP), ŽAKLINA LOVNIČKI (HSP) i PERO ĆURIĆ (HSP).
GP 3
Glasovanje je održano 12. 10. 2011. od 7 do 18 sati. Glasovao je 1080 radnika od ukupno 1593 radnika upisanih u popis birača. Za glasovanje je bilo pripremljeno 1596 glasačkih listića, od čega je 1038 bilo važećih, 42 nevažeća te 516 neupotrijebljenih. Hrvatski sindikat pošte u izborima za radnička vijeća dobio je 636 glasova, Republički sindikat radnika Hrvatske 302 glasa, a Sindikat radnika Hrvatske pošte 100 glasova U izborima za povjereništvo za zaštitu na radu Hrvatski sindikat pošte dobio je 619 glasova, Republički sindikat radnika Hrvatske 310 glasova, a Sindikat radnika Hrvatske pošte 109 glasova.
U Radničko vijeće izabrani su; 
ŽELJKO MILJAK (HSP), ANĐA CIGIĆ (HSP), DOMAGOJ MENDEŠ (RSRH), PAVO KRILANOVIĆ (HSP), ANĐELKO MARKOVIĆ (HSP), ANĐELKA ROMANI (RSRH), DARKO ŠKARE (HSP), IVAN DOMAZET (HSP), HERBERT HRGOVIĆ (RSRH), NEVEN FRANIĆ (SRHP), VESNA TOLJ BRAJEVIĆ (HSP), LJUBOMIR VULETA (RSRH) i BRUNO PARADŽIK (HSP).
 
U Povjereništvo za zaštitu na radu izabrani su; 
ŽELJKO MILJAK (HSP), DOMAGOJ MENDEŠ (RSRH), IVICA BARAĆ (HSP), PAVO KRILANOVIĆ (HSP), IVICA ŠUPERAK (RSRH), DRAŽEN GOSPODNETIĆ (HSP), PETAR VUKO (HSP), NEVEN FRANIĆ (SRHP), HERBERT HRGOVIĆ (RSRH), MARIJA BRZOVIĆ (HSP), ILIJA RAGUŽ (HSP), GORDANA ZARADIĆ (RSRH) i VESNA PEZO (HSP). 
GP 4
Glasovanje je održano 12. 10. 2011. od 8 do 16 sati. Glasovalo je 739 radnika od ukupno 906 radnika upisanih u popis birača. Za glasovanje je bio pripremljen 951 glasački listić, od čega je 729 bilo važećih, 10 nevažećih te 212 neupotrijebljenih. Hrvatski sindikat pošte u izborima za radnička vijeća dobio je 497 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 232 glasa. U izborima za povjereništvo za zaštitu na radu Hrvatski sindikat pošte dobio je 506 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 224 glasa.
U Radničko vijeće izabrani su; 
MILAN JUKIĆ (HSP), MILENA ALAČ (HSP), GORDANA PERKOVIĆ (RSRH), TOMISLAV KULAŠ (HSP), ARIANNA BAŽDARIĆ (HSP), DUJO MILOVAC (HSP), ANTE LAZANJA (RSRH), LIDIJA ŠUŠIĆ (HSP), ANTONIO JURAS (HSP), BLAŽENKA NEKIĆ (HSP) i MILAN DEVČIĆ (RSRH).
U Povjereništvo za zaštitu na radu izabrani su;
MILAN JUKIĆ (HSP), MILENA ALAČ (HSP), GORDANA PERKOVIĆ (RSRH), TONI PRPIĆ (HSP), NEVEN TORBARINA (HSP), VIKTOR VIDOŠEVIĆ (HSP), SANDRA ČARIJA KOVAČEVIĆ (RSRH), KREŠIMIR MARKIĆ (HSP), MARIO BARIŠIĆ (HSP), IVANA BRAJKOVIĆ (HSP) i ŽARKO GAGIĆ (RSRH).
GP 5 
Glasovanje je održano 12. 10. 2011. od 7 do 17 sati. Glasovalo je 1167 radnika od ukupno 1533 radnika upisanih u popis birača. Za glasovanje je bilo pripremljeno 1609 glasačkih listića, od čega je 1112 bilo važećih, 55 nevažećih te 442 neupotrijebljena. Hrvatski sindikat pošte u izborima za radnička vijeća dobio je 758 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 354 glasa. U izborima za povjereništvo za zaštitu na radu Hrvatski sindikat pošte dobio je 754 glasa, a Republički sindikat radnika Hrvatske 364 glasa.
U Radničko vijeće izabrani su; 
MARIO VRČEK (HSP), MLADEN VIDAKOVIĆ (HSP), ŽELJKO VIDAKOVIĆ (RSRH), ŽELJKO IVANOVIĆ (HSP), IVICA GRIVIČIĆ (HSP), VESNA DRAŽIĆ (RSRH), ZDENKO BLAŽIČEVIĆ (HSP), IVAN STOJANOVIĆ (HSP), TOMISLAV VERŠIĆ (RSRH), DAVOR RAJNDL (HSP), MARIJAN PERIŠA (HSP), IVAN BARČAN (RSRH) i RENATA LUCIĆ (HSP).
U Povjereništvo za zaštitu na radu izabrani su;
MARIO VRČEK (HSP), MLADEN VIDAKOVIĆ (HSP), ŽELJKO VIDAKOVIĆ (RSRH), ŽELJKO IVANOVIĆ (HSP), DARIJA KRAJINA (HSP), VESNA DRAŽIĆ (RSRH), KRUNOSLAV VRBAN (HSP), DAVOR RAJNDL (HSP), IVAN BARČAN (RSRH), DAMIR MEŠKO (HSP), MARIJAN PERIŠA (HSP), TOMISLAV VERŠIĆ (RSRH) i KSENIJA KLAIĆ (HSP). 
GP 6
Glasovanje je održano 12. 10. 2011. od 7 do 17 sati. Glasovalo je 924 radnika od ukupno 1452 radnika upisanih u popis birača. Za glasovanje je bilo pripremljeno 1500 glasačkih listića, od čega je 897 bilo važećih i 27 nevažećih listića. Hrvatski sindikat pošte u izborima za radnička vijeća dobio je 368 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 529 glasova. U izborima za povjereništvo za zaštitu na radu Hrvatski sindikat pošte dobio je 405 glasova, a Republički sindikat radnika Hrvatske 492 glasa.
U Radničko vijeće izabrani su; 
INGRID SUŠANJ (RSRH), DAMIR JURIŠIĆ (HSP), NEDELJKO NIKOLIĆ (RSRH), NEVIA ROCE (HSP), MARINA BAKŠA (RSRH), SUZI HRELJAC (RSRH), DAMIR LJUBANOVIĆ (HSP), INES MLADENIĆ (RSRH), MELITA TROHA (HSP), PATRICIA RUPIĆ (RSRH), NIKOLA BARIĆ (RSRH), NIVES PERCAN-PERUŠKO (HSP) i ORIETA MIKAC (RSRH).
U Povjereništvo za zaštitu na radu izabrani su; 
NEDELJKO NIKOLIĆ (RSRH), DAMIR JURIŠIĆ (HSP), INGRID SUŠANJ (RSRH), NEVIA ROCE (HSP), MARINA BAKŠA (RSRH), MELITA TROHA (HSP), SUZI HRELJAC (RSRH), TOMISLAV RAJNOVIĆ (HSP), ZORAN PRPIĆ (RSRH), MARINKO KARDUM (RSRH), IGOR ORBANIĆ (HSP), DAMIR MLACOVIĆ (RSRH) i ĐONI ŠIKIĆ (HSP).
Strah direktora, opravdan ili ne!?
Suradnja socijalnih partnera, a tu mislimo na poslodavca i sindikate, nešto je što je u interesu i jednih i drugih, a naročito trećih-RADNIKA! A što reći kada tu suradnju remete pojedinci? Kada se LJUDI nešto dogovore, onda se toga dogovora i drže. Iako je dogovor za sastanak u Osijeku, po pitanju rješavanja problema sortirnice postignut, na kraju je izigran od strane direktora sortirnice. Radnici su okupljeni i svoje probleme su istom prigodom i iznijeli, ali tu je ono pitanje suradnje socijalnih partnera. Kako ubuduće vjerovati u bilo kakav dogovor? Sa takvim ljudima dogovora nema!!
Stav direktora i ignoriranje socijalnog partnera najblaže rečeno šokira! Smatra li on da je sam sebi dovoljan? Smatra li da njegovoj samovolji nema kraja?
Strah od sindikalnog povjerenika i njegove nazočnosti na sastanku gdje su između ostaloga tema razgovora i problemi na koje upozoravamo govori samo jedno, da smo pogodili „u sridu“ i da povjerenik Hrvatskog sindikata pošte radi svoj posao kvalitetno. Nadamo se samo da je ovaj sastanak za svrhu imao i „upućivanje Voditelja na pravilan način rada“, kako isti više ne bi „nezakonito postupao“!?
Predsjednika Uprave izvijestili smo o neposlovnom stavu i nesuradnji direktora, a svoj rad i dalje usmjeravamo ka konačnom cilju te poštivanju prava radnika sortirnice Osijek, kako to uostalom nalaže i Kolektivni ugovor te Zakon o radu.
Sastanak na temu prijevoza odgođen za idući tjedan
Umjesto da se održao ovaj tjedan, sastanak na temu isplate nakanda prijevoza održat će se idući tjedan. Sastanak Uprave HP d.d. i socijalnih partnera nije održan, jer predstavnici Republičkog sindikata radnika Hrvatske nisu bili u mogućnosti doći na isti. Sljedeći sastanak za sada je dogovoren za srijedu idući tjedan, Podsjetimo, Poslodavcu smo uputili poticaj za sklapanje aneksa Kolektivnog ugovora, u kojem smo dali naš prijedlog izmjena i dopuna čl. 53 Kolektivnog ugovora, a predloženim izmjenama trebao bi se riješiti najveći dio problema koji su se pojavili u primjeni ove odredbe.
Pokrenuli smo našu novu web stranicu
Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je ovaj tjedan pokrenuta naša nova web stranica. Stranica je obnovljena te vizualno drugačija i modernija od prethodne. Zbog tehničkih razloga, može se dogoditi da se na nekim serverima još ne može očitati nova stranica već se izbacuje stara, ali i to bi uskoro trebalo biti riješeno.
Poziv na prosvjed Nezavisnih hrvatskih sindikata, 
„Dosta pohlepe – radnik je iznad profita“
Nezavisni hrvatski sindikati u ponedjeljak 10. listopada, na 49. sjednici Središnjeg odbora donijeli su odluku kako će u subotu 15. listopada u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu sudjelovati na građanskom prosvjedu pokrenutom „Wall Street prosvjedima“ protiv pogubnog utjecaja neoliberalizma, te multinacionalnih korporacija i financijskih institucija. Na prosvjed se pozivaju svi članovi NHS-a, pa tako naglašavamo da će na prosvjedu sudjelovati i Hrvatski sindikat pošte. Dođite i vi i neka se glas radnika čuje! Slogan pod kojim će se odžavati subotnji prosvjed glasi: „Dosta pohlepe – radnik je iznad profita.“