HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 398 – Poslodavac obećao da će cjeloviti iznosi naknada za prijevoz biti isplaćeni do kraja srpnja i u kolovozu

U slučajevima u kojima je korištenje prijevoza s najnižom cijenom nemoguće, pristupit će se pojedinačnoj korekciji isplate naknade za prijevoz, koja, pak, mora biti utemeljena na konkretnim podacima i objektivnim razlozima za svakog pojedinog radnika koji se nalazi u takvoj situaciji
Nakon prošlotjedne oštre reakcije Hrvatskog sindikata pošte, koji je, na temelju brojnih pritužbi naših članova od poslodavca zatražio hitno i bezuvjetno rješenje problema oko obračunavanja naknade troškova prijevoza za lipanj 2011., u ponedjeljak 18. srpnja, u Uredu uprave za upravljanje ljudskim resursima održan je sastanak na tu temu.
Iz HP-a su obećali kako će se cjelovite naknade podmiriti tijekom srpnja i kolovoza. Naime, kako je rekao poslodavac, zbog velikog broja pristiglih Izjava tijekom srpnja, ovaj će mjesec biti napravljen još jedan obračun naknade za prijevoz, a isplata će uslijediti 29. srpnja. Time će biti podmirena razlika prijevoza za lipanj svim radnicima HP-a, čije Izjave poslodavac „nije stigao obraditi do plaće za lipanj“. Također, poslodavac je istaknuo kako je još jedan takav rok predviđen iza 22. kolovoza, kada će, nakon obračuna plaće za srpanj za sve preostale Izjave, koje su potpisane tijekom srpnja, biti isplaćena razlika naknade za prijevoz za lipanj i za srpanj. Valja istaknuti kako su s naše strane na sastanku izneseni konkretni problemi u vezi s ovom temom te da su predstavnici poslodavca, uz djelomično razumijevanje, inzistirali na članku 53., stavak 3 KU (˝najniža cijena mjesečne pokazne karte …, bez obzira na to koristi li se radnik takvim prijevozom˝).
U vezi s tim zaključeno je da će se, u slučajevima kada je korištenje navedenog prijevoza s najnižom cijenom (najčešće se radi o prijevozu vlakom) nemoguće – iz razloga neusklađenosti voznog reda željeznice s radnim vremenom radnika, velike udaljenosti željezničkih postaja od mjesta stanovanja radnika, nepostojanja istih ili drugog objektivnog razloga – pristupiti pojedinačnoj korekciji isplate naknade za prijevoz, koja mora biti utemeljena na konkretnim podacima i objektivnim razlozima za svakog pojedinog radnika koji se nalazi u takvoj situaciji.
Ako nećeš drugome učiniti dobro, nagazi ga što god jače možeš!
Umjesto da poduzme nešto po pitanju uređenja prostora za zaposlenike-pušače, „poslušni“ stručnjak svojim se „neposrednim zapažanjem“ okomio na iste, jer se ponašaju neprimjereno
Jedan od stručnjaka svojim je neposrednim zapažanjem uočio kako se pred pojedinim prostorijama stvara gužva kada pojedini radnici zapale cigaretu. Ne pamtimo da u prostorima HP-a već duže vrijeme vlada gužva, što nas žalosti! Istim zapažanjem, uočeno je da ti isti „faktori remećenja“ (pušači) bacaju opuške na pod, umjesto u pepeljaru. Međutim, isti „opažač“ istovremeno nije opazio da pepeljara ili nema ili su pokidane!?
I tako, ako nećeš drugome učiniti dobro, nagazi ga koliko ti god tvoje sposobnosti i umijeće dozvoljavaju. Možda je „opažač“ mogao poduzeti nešto po pitanju uređenja prostora za one „faktore remećenja“, ali ne. Ako nemaš u svom opisu radnog mjesta nikakvih drugih poslova, budi dobar „neposredni opažatelj“! Besposlen pop i jariće krsti!!!
Aneksom KU što hitnije riješiti pitanje trajanja noćnog rada
S obzirom na izmjene i dopune članka 3. Zakona o radu, Hrvatski sindikat pošte (HSP) zatražio je s poslodavcem hitan sastanak kako bi se riješilo pitanje trajanja noćnog rada radnika. U tom smislu, HSP je predložio žurno sklapanje aneksa KU, što je u interesu i radnika i poslodavca.
Slobodni termini i mjesta u odmaralištima Plave vale
Sve radnike Hrvatske pošte u dolje navedenom nizu obavještavamo da u pojedinim odmaralištima Plave vale još uvijek ima slobodnih termina i mjesta. Svi zainteresirani zaposlenici neka se jave u što kraćem roku.
Punat – od 26. srpnja 2011. do 1. kolovoza 2011. – studio apartman
Vrboska – od 1. kolovoza do 7. kolovoza 2011. – šesterokrevetni apartman
Bol – od 21. kolovoza 2011. – dvosobni apartman
Hvar – od 21. kolovoza 2011. – dvosobni apartman
Mlini – od 22. kolovoza 2011. – četverokrevetni apartman
Od 1. rujna slobodni su termini u svim odmaralištima.
Prava radnika u smjenskom radu
Zakonom o radu propisano je da je rad u smjenama organizacija rada prema kojoj dolazi do izmjene radnika na istom radnom mjestu i mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut, uključujući izmjenu smjena. Smjenski radnik je radnik koji kod poslodavca kod kojeg je rad organiziran u smjenama, tijekom jednog tjedna ili jednog mjeseca na temelju rasporeda radnog vremena, posao obavlja u različitim smjenama. Iz zakonskog određenja smjenskog rada vidljivo je da on može biti prekinut, kada se primjerice, jedan dan ili jedan tjedan radi jutarnja, a drugi dan ili tjedan popodnevna smjena ili, pak, neprekinut, kada se proces rada odvija bez prekida u nekoliko smjena. Zakonom je, također, utvrđeno da se, ako je rad organiziran u smjenama, koje uključuju i noćni rad, mora osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.
Hrvatskoj pošti postoji smjenski rad te za rad u popodnevnoj smjeni radnici ostvaruju pravo na uvećanje plaće od 10 posto. Nakon uvođenja programa LAUS za obračun plaće, pojedinim kategorijama radnika ukinuto je navedeno uvećanje plaće za rad u popodnevnoj smjeni. S obzirom da ti radnici odgovaraju zakonskoj definiciji smjenskih radnika, nije postojala osnova za ukidanje prava na uvećanje plaće. Na temelju zatraženog objašnjenja od ovlaštenih osoba poslodavca, utvrdili smo da se očito radi o tehničkoj pogrešci u programu obračuna plaće, koji rad duži od osam sati ne prepoznaje kao smjenski rad. Od poslodavca smo zatražili da ukloni taj problem za sve kategorije radnika koje su u tom smislu zakinute.