HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INDO 593 – ZAVRŠEN TREĆI KVARTAL EU PROJEKTA

Posljednja radionica trećeg kvartala EU projekta održana je prošli tjedan, 17. i 18. ožujka 2016., u Zagrebu. Na radionici su sudjelovali članovi radničkog vijeća i povjerenici za zaštitu na radu kao i sindikalni povjerenici iz Podružnice 2, područja –  Bjelovar, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Sisak i Varaždin. Radionica je protekla u ugodnoj atmosferi, a kao i na dosadašnjim radionicama ovog kvartala, sudionici su imali prilike vidjeti kako kolektivni pregovori izgledaju u praksi te kako je riječ o doista ozbiljnom i mukotrpnom izazovu. Ovom radionicom završen je treći kvartal EU projekta u kojem je ukupno održano sedam radionica, po jedna u svakoj regiji, osim Zagreba u kojem su održane dvije radionice. Sve radionice trajale su po dva dana, a ukupan broj sudionika koji su prošli ove edukacije je 104. U tijeku je priprema četvrtog kvartala, čija će tema biti “Komunikacijski alati za rješavanje sukoba u dijalogu”.

PREPORUKA O UVJETIMA ZA KUĆNE KOVČEŽIĆE

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), u provođenju svojih nadležnosti nadzora i regulacije tržišta poštanskih usluga, donijela je Preporuku o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za kućne kovčežiće, a temeljem Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020., u kojem se HAKOM pojavljuje kao nositelj navedene aktivnosti. Kućni kovčežić, kao jedan od specifičnih oblika poštanske mreže, namijenjen je za uručenje poštanskih pošiljaka te je obveza investitora ili vlasnika građevine stambene i/ili poslovne namjene postaviti i održavati kućne kovčežiće za uručenje poštanskih pošiljaka. Objavljenom Preporukom predlažu se minimalne dimenzije kućnih kovčežića pojedinačne ili skupne izvedbe, odgovarajući oblik i izgled istih, odgovarajući materijal za izvedbu samih kućnih kovčežića kao i minimalne i maksimalne visine za postavljanje na pogodnim mjestima u ili na samim građevinama ili izvan građevina (zgrada) stambene i/ili poslovne namjene. Svrha Preporuke je poboljšavanje kakvoće uručenja poštanskih pošiljaka, osobito pošiljaka iz opsega univerzalne usluge, koje uključuju uručivanje običnih poštanskih pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka s označenom vrijednosti, što obuhvaća sudska, upravna i druga pismena. Nepostavljanje ili neodržavanje kovčežića ima za posljedicu nedostavljanje ili nepravilno dostavljanje pošiljaka. Podizanjem svijesti korisnika o pravima, obvezama i mogućnostima, poboljšava se kakvoća pruženih usluga. Kroz poboljšanu informiranost korisnika o njihovim pravima i obvezama, Preporuka u konačnici promiče i podiže razinu zaštite prava korisnika poštanskih usluga te osigurava bolji pristup univerzalnoj usluzi, kao usluzi od općeg gospodarskog interesa.

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Odjel za kapitalne investicije u Hrvatskoj pošti u Sektoru za upravljanje nekretninama započeo je prošle godine pilot projekt sustavnoga gospodarenja energijom. Primjena praćenja potrošnje prošle godine postala je zakonska obveza za javni sektor. Ovaj projekt obuhvatio je poštanske zgrade u Branimirovoj ulici i Jurišićevoj ulici u Zagrebu, a nakon pilot faze proširit će se i na ostale nekretnine. Sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode svaki sat očitava podatke o tome koliko trošimo električne energije, plina i vode na ove dvije lokacije. Sustav šalje podatke o potrošnji u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, tj. mrežnu aplikaciju (ISGE), koja je zakonska obveza za distributere i potrošače u javnom sektoru, a omogućuje visok stupanj analize potrošnje. Pilot projektom predviđeno je da energetski timovi na predmetnim lokacijama analiziraju potrošnju uspoređujući zadnje račune s prosječnom mjesečnom potrošnjom te donose odluke o primjeni odgovarajućih mjera za smanjenje troškova. Konačan je cilj ovog projekta racionalizirati potrošnju energije i vode te tako ostvariti planirane uštede, kao i smanjiti štetni utjecaj na okoliš.

STIŽE ČETVRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA: NIZ POSLOVA UBUDUĆE ĆE RADITI ROBOTI

ČETVRTA industrijska revolucija donosi napredak u mnogim područjima, poput genetike, umjetne inteligencije ili biotehnologije. Sve to doprinosi olakšanju života, i borbi protiv mnogih problema s kojima se čovječanstvo suočava, ali će isto tako pred nas staviti nove socio-ekonomske, demografske i geopolitičke izazove. Prema procjenama Svjetskog gospodarskog foruma, nova industrijska revolucija promijenit će tržište rada, te će mnogi poslovi biti “delegirani” robotima i umjetnoj inteligenciji, što bi moglo rezultirati gubitkom više od pet milijuna poslova u 15 vodećih država svijeta, tokom sljedećih pet godina! Prema procjenama, dva milijuna poslova bit će otvoreno, dok će 7,1 milijun radnih mjesta zamijeniti tehnološka rješenja, ili će postati nepotrebna. Kako se navodi, čak 65 posto današnjih osnovnoškolaca, radit će u zanimanjima koja sada ne postoje U ekonomijama obuhvaćenim istraživanjem nalazi se 65 posto ukupne svjetske radne snage. Moderne tehnologije smanjit će potrebu za zapošljavanjem u mnogim sektorima, od proizvodnje do zdravstvene skrbi. Dvije trećine predviđenih gubitaka radnih mjesta bit će u uredima, odnosno administraciji jer inteligentni strojevi preuzimaju rutinske zadatke. Razvoj telemedicine smanjit će broj poslova i u zdravstvu, a očekuje se smanjenje potreba za radnicima i u energetici te financijama. Sa druge strane očekuje se porast potražnje za analitičarima podataka, kao i radnika s prodajnim vještinama. S obzirom na trenutnu strukturu zaposlenosti, ove promjene mogle bi više pogoditi žene jer su na udaru sektori odnosno poslovi u kojima one prevladavaju.