HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Pokrenuta javna rasprava o izmjenama zdravstvenih zakona

NHS – Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja pokrenuta je javna rasprava o izmjenama i dopunama dva zdravstvena zakona – Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s konačnim prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti s konačnim prijedlogom zakona. Rasprava će trajati do 13. svibnja 2016. godine.
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predložene izmjene izravno na mrežnoj stranici e-Savjetovanja – https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard