HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Pogodnosti

Zahtjev i suglasnost

Da bi dobili pozajmicu, morate priložiti zadnji odrezak od plaće, popuniti zahtjev, Ugovor i suglasnost za isplatu povratne pozajmice. Potpisane dokumente pošaljite u svoju podružnicu ili predajte glavnom povjereniku podružnice

Pristupnica za BUP

Članovima Blagajne uzajamne pomoći (BUP) mogu postati članovi Hrvatskog sindikata pošte, ako pristupe BUP-u i obvežu se izdvajati mjesečni ulog u iznosu: minimalno 10,00 eura, a maksimalni iznos nije ograničen.

Zahtjev za isplatu BUP-a

Fond solidarnosti

Hrvatski sindikat pošte (u daljnjem tekstu: Sindikat) osniva Fond solidarnosti iz kojeg se dodjeljuje solidarna pomoć pod uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o fondu solidarnosti. Sredstva za solidarnu pomoć Sindikat osigurava iz sredstava članarine i drugih prihoda.

Povoljna kupnja za članove