HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Poboljšanje Direktive o minimalnim plaćama – najmanje što radnici zaslužuju

ETUC /NHS – Danas će se na Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta održati rasprava o Nacrtu Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji, a čiji je tekst Europska komisija objavila krajem listopada 2020. godine. Za izvjestitelje su imenovani su Denis Radtke (EPP) i Agnes Jongerius (S&D). O tekstu Nacrta izvješća danas se očitovala i Europska konfederacija sindikata (ETUC), koja ističe kako prijedlozi navedeni u Nacrtu izvješća nude važne promjene za radnike, posebno one s niskim primanjima.
Međutim, zamjenica glavnog tajnika ETUC-a upozorava kako ne smije doći do razvodnjavanja predloženog teksta te navodi kako su najniže plaćeni radnici bili ugroženiji za vrijeme posljednje recesije, a najviše su pogođeni sada, u vrijeme pandemije bolesti Covid-19. „Mnogi od tih radnika s pravom su potvrđeni nužnim radnicima kada je krenula pandemija i nastavili su raditi pod izuzetno teškim i stresnim uvjetima kako bi održali funkcioniranje naših država. Amandmani koje predlažu članovi Europskog parlamenta, Radtke i Jongerius, najmanje su što radnici zaslužuju.“

Poboljšanja koja su predložena i biti će raspravljena na Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja, a koja snažno podupire i ETUC, uključuju:

– Izjavu da kolektivno pregovaranje uključuje sindikate, a ne samo „radničke organizacije“ (što bi moglo uključivati lažne sindikate ili predstavnike koje su izabrali šefovi)

– Sindikati dobivaju pravo pristupa radnim mjestima.

– Utvrđivanje praga dostojanstva ispod kojega se ne može isplaćivati minimalna plaća.

– Osiguranje da poslove u postupku javne nabave dobiju samo one tvrtke koje poštivaju pravo radnika na učlanjivanje u sindikat i kolektivno pregovaranje.

– Osiguranje da nacionalni planovi za kolektivno pregovaranje uključuju aktivnosti protiv uništavanja sindikata od strane beskrupuloznih poslodavaca

I dok u potpunosti podupiru te promjene, ETUC navodi kako same pravne promjene neće preokrenuti rast nejednakosti u raspodjeli bogatstva posljednjih godina:

Danas 2 od 5 radnika u Europskoj uniji imaju koristi od kolektivno ugovorenih plaća, a ostali nemaju nikakvu protutežu moći svojih poslodavaca kod određivanja plaća.
Dvadeset i četiri milijuna radnika diljem EU-a prima minimalne plaće ispod praga dostojanstva.
Od 2010. do 2019. godine plaće su se povećale manje od produktivnosti rada u 15 država članica EU.
Radnici u dvije trećine država članica EU primaju manji udio u BDP-u svoje zemlje nego što je to bilo na početku desetljeća.
“Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama, poboljšana predloženim izmjenama i dopunama Europskog parlamenta, učinila bi život podnošljivijim onima s niskim plaćama”, rekla je zamjenica glavnog tajnika ETUC-a Esther Lynch “i usporila rast nejednakosti, ali potrebno je puno više kako bi se vratio novac prisvojen u desetljeću pada plaća, nesigurnog rada i rastuće nejednakosti. ”

„Sindikati prate kako će zastupnici u Europskom parlamentu glasovati sljedećih tjedana i hoće li podržati ta bitna poboljšanja“, dodala je Esther Lynch, „a mi pozivamo europarlamentarce i ministre da preuzmu odgovornost kako bi omogućili pravedne plaće za radnike. Podržavanje i poboljšanje ovih vrlo razumnih ciljanih promjena Direktive ono je što znači preuzimanje odgovornosti.

„Molim političare da se prisjete tko su „ključni radnici“u pandemijskoj krizi od koje tek trebamo pobjeći. Nisu bogati ti od kojih se traži ugrožavanje njihovog zdravlja, to su često slabo plaćeni radnici koji se bore za preživljavanje. ”

Kroz svoje članstvo u Europskoj konfederaciji sindikata Nezavisni hrvatski sindikati uključeni su u rad radne skupine ETUC-a o Prijedlogu Direktive, no koriste i sve druge načine kako bi konačni tekst Direktive odražavao stvarne potrebe radnika. Održan je i sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na kojemu su predstavnici sindikalnih središnjica upozorili na određene dijelove predložene Direktive o kojim je potrebno provesti ozbiljnu raspravu s ciljem poboljšanja teksta, a u interesu radnika. Na tom su sastanku predstavnici sindikalnih središnjica izviješteni kako će predstavništvo RH u Bruxellesu predložiti da se izraz „radničke organizacije“ zamijeni izrazom „sindikati“, odnosno zatražiti će se pojašnjenje korištenog izraza. Također su raspravljene i druge sindikatima sporne odredbe. Dijalog na tu temu će se, prema obećanju nadležnog ministarstva, nastaviti. (MH)

Izvor: Minimum Wage Directive improvements: the least working people deserve