HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS – U Bruxellesu je 5. i 6. srpnja 2017. godine održana 527. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethodi sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU. Na plenarnom zasjedanju su, između ostalih usvojena mišljenja o Zaštiti osobnih podataka (TEN/559), Utjecaju digitalizacije i robotizacije prometa na kreiranje politika EU-a (TEN/632), Pravilima EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti (SOC/557), Vanjskoj dimenziji socijalne ekonomije (REX/472), Poboljšanju učinkovitosti politika EU-a u korist malih i srednjih poduzeća (INT/787), Preispitivanju provedbe politike EU-a u području okoliša (NAT/708) i dr. Također su usvojene i dvije Rezolucije – Rezolucija o doprinosu EGSO-a programu rada Europske komisije za 2018. godinu i Rezolucija o Bijeloj knjizi Europske komisije o budućnosti Europe.
Održane su i dvije opće rasprave – o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. UEU-a (“Brexit”), uz sudjelovanje Michela Barniera, glavnog pretovarača za vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom te o prioritetima estonskog predsjedništva, uz sudjelovanje Mattija Maasikasa, posebnog predstavnika estonskog predsjedništva EU pri europskim institucijama.

EGSO je savjetodavno tijelo svim tijelima odlučivanja na razini Europske unije. Od 350 članova 9 ih je iz Hrvatske, a hrvatske sindikate zastupaju Ana Milićević Pezelj (SSSH), Vilim Ribić (MHS) i Marija Hanževački (NHS).