HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

PISMO NHS-a PREMIJERU MILANOVIĆU

Poštovani gospodine Milanoviću,

ne možemo reći čak i da smo iznenađeni što opet o nekim postupcima Vlade RH ne doznajemo iz same Vlade, nego posredno, sa strane, no ovoga puta ne iz medija, nego iz Zaključne izjave nakon posjete Misije MMF-a 2013. Hrvatskoj objavljene danas na mrežnim stranicama HNB-a. Bilo bi neobično i neuobičajeno od Vaše Vlade da ste najprije socijalne partnere, u ovom slučaju sindikate, izvijestili o nekim najavljenim mjerama koje u svojoj Zaključnoj izjavi spominje Misija MMF-a. Očekivali smo da će MMF pozdraviti Vaše najave vezane uz smanjenje plaća u javnom sektoru i da će ih doista ocijeniti koracima u pravom smjeru. Ali doista nismo očekivali da ćemo od MMF-a doznati kako planirate i konkretne reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava „kako bi se obuzdala neodrživa potrošnja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje“. Podupirući te Vaše najave, MMF upozorava kako bi hrvatske vlasti trebale „hitno provesti uvelike zakašnjele reforme mirovinskog sustava i Zakona o radu te smanjiti prepreke za ulaganja.“ Dalje se u izjavi naglašava kako „treba brzo provesti reforme mirovinskog sustava da bi se povećala veoma niska participacija radne snage i poduprla fiskalna konsolidacija.“ Nastavno na navedeno posebno zabrinjava i nastavak u kojem stoji „članovi Misije podržavaju planove Vlade da poveća kazne za prijevremeno umirovljenje, povisi dobnu granicu za umirovljenje na 67 godina za muškarce i žene, tempom od šest mjeseci po godini“. Nakon toga slijedi jasna preporuka MMF-a kako je „važno da te reforme stupe na snagu već u drugoj polovici 2013. kako bi što prije ostvarile koristan učinak.“ Zar ste doista mislili da se najprije o takvim reformama morate dogovoriti sa MMF-om, a onda ih komunicirati hrvatskoj javnosti?!

Pri kraju Zaključne izjave „članovi Misije pozdravljaju namjeru hrvatskih vlasti da se donese rebalans proračuna za 2013. i savjetuju provedbu daljnje postupne konsolidacije zasnovane na reformama usmjerenima na neodržive rashode za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.“ Dakle, od MMF-a doznajemo da još niste završili sa svojim prebacivanjem tereta propusta i promašaja Vaše vlade na leđa građana, nego te iste građane namjeravate dodatno opteretiti novim troškovima vezanim uz zdravstvo, kao i natjerati ih da doista rade do izmještanja sa radnog mjesta na groblje kako bi što manje opterećivali zdravstveni i mirovinski sustav te državni proračun. Doista je previše.

Tako Vam još MMF poručuje da će se postizanje održivosti duga i smanjenje rizika od gubitka pristupa tržištima postići „(a) brzom provedbom planiranih mirovinskih reformi, uz nove parametre koji će se početi primjenjivati već 2013.; (b) odlučnim rezanjem troškova u bolnicama koje stvaraju gubitke, racionalizacijom bolničke mreže i ograničavanjem izuzeća od participacije radi potpore proračunom planiranog smanjenja potrošnje u zdravstvu smanjivanjem neefikasnosti i rasipanja te boljim ciljanjem olakšica; te (c) daljnjim smanjenjem tekućih rashoda, uključujući subvencije, s tim da se zaštite nužni kapitalni rashodi.“

Naravno kako MMF već po svojem habitusu ne može zaobići ni Zakon o radu. Čini se kako im je Vaša vlada i tu svašta naobećavala. Misija MMF-a u Zaključnoj izjavi navodi: „Planirane izmjene Zakona o radu primjereno su usmjerene na poboljšanje funkcioniranja tržišta rada, ali mogle bi biti ambicioznije u pogledu smanjenja troškova zapošljavanja i otpuštanja, uključujući otpuštanje zbog slabog radnog učinka, i omogućavanja poduzećima da se isključe iz primjene opterećujućih sektorskih kolektivnih ugovora. Nadalje, članovi Misije preporučuju hrvatskim vlastima da omoguće sporazume između socijalnih partnera u cilju usklađivanju naknada za rad s uvjetima poslovanja.“ Pokušate li ići sa reformom Zakona o radu u skladu sa očekivanjima MMF-a i pokušate li pri tome poslušati i njihovu preporuku vezanu uz „ambicioznije izmjene“, očekujte da će sindikati pozvati na ulice ne samo svoje članove i ne samo zaposlene, nego i studente, školarce, nezaposlene, umirovljenike, dakle sve građane, jer je očigledno kako nam jedino ulica preostaje da bismo se borili za prava hrvatskih radnika, hrvatskih građana. Budući pri tome najavljujete, kako nas izvješćuje MMF, zahvate u mirovinski i zdravstveni sustav, naravno opet na štetu građana, jer su očito i za Vašu vladu i za MMF građani opterećujući i neodrživi trošak kad je riječ o mirovinama i o njihovom zdravlju pa se na tome treba štedjeti i tim „troškom“ dodatno opteretiti već ionako preopterećene te iste građane. Doista nam neće biti teško pozvati i izvesti ljude na ulicu. Sada je sasvim suvišno spomenuti, jer je evidentno i iz ove Zaključne izjave MMF-ove Misije, kako socijalni dijalog za Vašu Vladu očito ne samo da nema značaja, nego Vam je i potpuno suvišan. Pa što biste se dogovarali i pregovarali sa socijalnim partnerima, što biste pitali građane, ako sve to lijepo možete dogovoriti sa MMF-om, Svjetskom bankom, bonitetnim agencijama i drugima?! Zar Vam je važnije odobrovoljiti i zadovoljiti te iste „bjelosvjetske moćnike“, nego li služiti interesima hrvatskih građana? Jesu li Vam doista ti građani toliko malo važni?

S poštovanjem,

Predsjednik
Krešimir Sever

Na znanje:
– Sredstvima javnog priopćavanja