HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Otkazani TKU za javne službe, kreće postupak mirenja

Temeljni kolektivni ugovor
Hina/Lider, Vlada je najavila otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama te zadužila Ministarstvo rada i mirovinskog sustava da pokrene postupak mirenja.
– Najavljujemo da idemo u otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a idemo, kako je i predviđeno samim TKU-om, u proces mirenja s idejom i željom da sjednemo za stol i dogovorimo se o izmjenama TKU-a na tragu onoga što smo danas potpisali s državnim službenicima”, kazao je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić na sjednici Vlade. Vlada sa četiri od osam sindikata javnih službi nije uspjela dogovoriti izmjene TKU-a, a ti sindikati nisu pristali ni na arbitražu.
Mrsić je podsjetio i da je danas potpisan kolektivni ugovor sa sindikatima državnih službi te da je s njima dogovorena i neisplata određenih materijalnih prava u ovoj i idućoj godini. Dogovorena je neisplata božićnice u ovoj i idućoj godini, regresa iduće godine, smanjenje dnevnice, smanjenje osnovice za jubilarne nagrade, a kolektivnim su ugovorom dogovorene i promjene vezano za naknadu za prijevoz.
Novi kolektivni ugovor s državnim službama je na četiri godine, a predviđeno je i da se, kada bude bolja situacija u državi, i ta prava, koja su ograničena u ovoj i idućoj godini, isplaćuju, kazao je Mrsić. Uz najavu otkazivanja TKU-a i pokretanje postupka mirenja, Vlada je danas odlučila pokrenuti i pregovore o sklapanju novog temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe, a njen će pregovarački odbor i dalje voditi potpredsjednik Vlade Neven Mimica.
Pokrećemo postupak za potpisivanje novog TKU-a na rok od četiri godine, a temeljem Zakona o reprezentativnosti, kazao je Mrsić. Njegovo je ministarstvo tako zaduženo da pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti pokrene postupak utvrđivanja broja i sastava pregovaračkih odbora sindikata.
Vlada je s današnje sjednice zadužila i nadzorna i upravna tijela ustanova i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu da pokrenu pregovore sa socijalnim partnerima za promjene u kolektivnim ugovorima, a temeljem onog potpisanog s državnim službama. Rok za pokretanje takvih pregovora je mjesec dana.
Cilj je da se materijalna prava i u tvrtkama i ustanovama u državnom vlasništvu izjednače s pravima zaposlenih u državnim službama vezano za božićnicu, regres, jubilarne nagrade, promet. Svi vezani uz državu u tom dijelu trebaju biti jednaki, kazao je Mrsić.