HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

OTKAZAN KOLEKTIVNI UGOVOR!!!

HSP – Hrvatski sindikat pošte

RSRH – Republički sindikat radnika Hrvatske

Zagreb, 25. rujna 2013.

Poštovani članovi, radnici Hrvatske pošte,

Dana 24. rujna 2013., rano ujutro, zaprimili smo Odluku Uprave Društva HP-Hrvatska pošta d.d. kojom se otkazuje Kolektivni ugovor, sklopljen 23. svibnja 2011. sa svim pripadajućim aneksima.

Još u ponedjeljak, pregovarački odbor sindikata u dobroj vjeri sudjelovao je na kolektivnim pregovorima s Poslodavcem, nadajući se da će u pregovorima prevladati razum i da ćemo zajednički pronaći prihvatljiva rješenja za budućnost naše Pošte. Nismo se nadali da će se pregovori završiti isti dan, a pogotovo se nismo nadali da ćemo odmah iduće jutro dobiti Odluku o otkazu kolektivnog ugovora. Nažalost, u Hrvatskoj pošti produbljuje se stanje neizvjesnosti, panike i straha.

U svom obrazloženju otkaza Kolektivnog ugovora, Poslodavac navodi da „su svi troškovi na koje se moglo utjecati već bitno smanjeni“ … te da „daljnje uštede, osim na troškovima osoblja nisu moguće“. Pitamo se o kojim to uštedama Poslodavac govori? Možda se radi o uštedama na plaćama desetina kvazi-menadžera i desecima desetaka njihovih pobočnika s visokim financijskim prihodima, kojima su radnici Pošte omogućili lagodan život. (ispričavamo se rijetkim iznimkama)? Neto plaće nisu im smanjene niti za jednu lipu i na njih se otkazani Kolektivni ugovor uopće ne primjenjuje. Možda se tu radi o gotovo šezdesetak menadžera, koji sa službenim vozilima raspolažu i svakodnevno krstare Hrvatskom sa svojim obiteljima dvadeset i četiri sata na dan, ili se tu ipak misli na odricanje od isplate budućih zasluženih bonusa Uprave i menadžmenta, onda kada vlasniku budu ponosno prezentirali svoje velike uštede koje su ostvarili samo i isključivo preko „leđa“ i na teret radnika.

Naši radnici pošteno i savjesno obavljaju svoje preuzete obveze, a što je s menadžmentom? Koliko radnici mogu biti zadovoljni s njihovim radom i doprinosom poslovanju Hrvatske pošte? Vjerujemo da bez velikog broja njih, koji su ovime pokazali da nisu u stanju osigurati uvjete za stabilno poslovanje Hrvatske pošte, financijska situacija u Pošti ne bi bila ništa lošija, a uvjeti rada bili bi zasigurno bolji. Danas kada svaki radnik u Pošti odgovara za izvršenje preuzetih obveza i utvrđenih normi, jedino Uprava i menadžment imaju potpunu neodgovornost za izostanak izvršenja zadanih planova, ukoliko isti uopće postoje.

Taj naš nepogrešivo sposobni menadžment smatra i uvjerava nas da je u Hrvatskoj pošti potplaćen, pa se zbog toga ne namjerava odreći niti jednog dijela svoje plaće, korištenja vozila 24 sata na dan, dara u naravi od 2.500 kn mjesečno i svih drugih stečenih prava, dok se za to vrijeme radnicima namjerava ukinuti desetljećima „krvavo“ stečeni dodatak na plaću po osnovi radnog staža (0.5 po godini radnog staža), naknada za rad subotom, naknada za smjenski rad, smanjuje se godišnji odmor…, odnosno ukidaju se sve naknade iz Kolektivnog ugovora osim „gole“ poštanske plaće. Kako je krenulo, pitamo se do kada će i „gola“ plaća biti nedirnuta?

Moramo napomenuti da je posljednjih godina iz Hrvatske pošte kroz proces zbrinjavanja viška radnika otišlo gotovo 3.000 ljudi, te da su teret restrukturiranja u najvećoj mjeri podnijeli radnici iz „proizvodnje“. Sa smanjenim brojem radnika odrađuje se isti obim, sada još složenijeg posla (evo tv, osiguranja…). U procesu zbrinjavanja viška radnika menadžment i brojni novopridošli eksperti, stručni suradnici…nisu podnijeli nikakav teret, jer se njihov broj u Hrvatskoj pošti nije smanjio. Čak štoviše…

Hrvatski sindikat pošte i Republički sindikat radnika hrvatske potpuno su svjesni svojih obveza i odgovornosti u zaštiti prava radnika vezanih uz poštivanje i primjenu Kolektivnog ugovora. Moramo navesti da je, tijekom ove godine Kolektivni ugovor mijenjan čak tri puta, čime smo, u dobroj vjeri, dali svoj doprinos stabilizaciji poslovanja i financijskog stanja u Hrvatskoj pošti.

Sada kažemo: DOSTA! Ne možemo više pristati na dodatna smanjenja prava radnika.

Otkaz Kolektivnog ugovora od strane Poslodavca nije opravdan, jer se „bitno promijenjene gospodarske okolnosti“ nisu dogodile u posljednja tri mjeseca, odnosno od trenutka kada je potpisan posljednji Aneks KU-u. Negativne okolnosti u poslovanju nisu specifične samo za Hrvatsku poštu, već se odnose na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i poznate su i očekivane svakom našem sugrađaninu.

Za prava radnika Hrvatske pošte borit ćemo se svim sredstvima koja nam u našem sindikalnom djelovanju stoje na raspolaganju i u kojima imamo zakonsko uporište, uključujući javne prosvjede i štrajkove. Očekujemo punu potporu svakoga od vas, a sve kako bismo zaštitili prava i dostojanstvo svih nas.

O neodrživoj i neprirodnoj situaciji rastrošnog i nesposobnog menadžmenta, s jedne strane, kao i njihovoj namjeri da svoju odgovornost zbog izostanka poslovnih rezultata prevale na leđa radnika, s druge strane, izvijestit ćemo nadležna državna tijela i institucije koje predstavljaju vlasnika te cjelokupnu hrvatsku i međunarodnu poštansku javnost.

Napominjemo da sva prava iz otkazanog KU vrijede tri mjeseca (otkazni rok) od dana otkazivanja istog. O svim budućim koracima koje ćemo poduzimati u borbi za naša legitimna prava redovito ćemo vas izvještavati.

S poštovanjem,

      HSP – Hrvatski sindikat pošte                     Republički sindikat radnika Hrvatske
v.r. Jadranka Dumbović, predsjednica             v.r. Željko Vidaković, predsjednik