HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Opasne tvari na radnom mjestu: Europski parlament odobrio dogovor o strožim pravilima u EU

NHS – 17. veljače 2022. godine Europski parlament dao je zeleno svijetlo za izmjenu pravila EU o ograničavanju izlaganja radnika karcinogenim, mutagenim i reprotoksičnim tvarima. Novim izmjenama zakonodavstva želi se postići bolja zaštita radnika od karcinogena i drugih opasnih tvari, ograničavanjem razina izloženosti takvim tvarima na EU razini. Parlament je uključio reprotoksične tvari u Direktivu o karcinogenima i mutagenima te je isto tako postigao dogovor o primjerenoj obuci zdravstvenih radnika koji rade s opasnim medicinskim proizvodima, od kojih je pola reprotoksično. Usvojeni tekst traži od Komisije da do kraja 2022. godine definira i uspostavi indikativnu listu medicinski opasnih proizvoda kao i da pripremi upute za rukovanje ovim tvarima, osobito u bolnicama.

Procjenjuje se kako je 12,7 milijuna radnika u Europi, od kojih su 7,3 milijuna medicinske sestre i tehničari, potencijalno izloženo opasnim medicinskim proizvodima.

Izmjene se odnose i na usvajanje graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti za akrilonitril i spojeve nikla te na smanjenje graničnih vrijednosti izloženosti za benzen. Također, Komisija je obvezna predložiti granične vrijednosti izloženosti za 25 tvari ili grupa tvari prije kraja 2022. godine.

Isto tako Komisija se poziva na pokretanje postupka u 2022. godini za smanjivanje graničnih vrijednosti izloženosti prašinama kristalnog silicija, koja izloženost uzrokuje osobito ozbiljne bolesti kao što su rak pluća i silikoza.

Nakon odobrenja Vijeća, Direktiva će stupiti na snagu 20tog dana od objave u službenom listu EU, a države članice će imati 2 godine za prenošenje direktive u nacionalna zakonodavstva. KR