HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Održana 11. sjednica nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

(zuznr.hr) – Na 11. sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine Nacionalno vijeće za zaštitu na radu upoznato je s radnim prijedlogom Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2016. – 2020. godine te iznijetim mišljenjima članova tog tijela. O tijeku izrade Nacionalnog programa nazočne je upoznao Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, pripremit će konačni prijedlog Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2016. – 2020. godine o kojemu će se očitovati Nacionalno vijeće za zaštitu na radu, a zatim će se dokument uputiti u daljnju proceduru koja prethodi donošenju dokumenta od strane Vlade RH. Članovi Nacionalnog vijeća upoznati su i s planom različitih aktivnosti kojima će se radno obilježiti Međunarodni tjedan zaštite na radu, u razdoblju od 24. – 30. 10. 2016. godine.