HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

NOVO RASTEREĆENJE GOSPODARSTVA Godišnji izvještaj o plaći odlazi u povijest

U pripremi je 97 mjera za administrativno rasterećenje gospodarstva za tekuću godinu / Foto Damir ŠKOMRLJ

AKCIJSKI PLAN
Autor: Gabrijela Galić

Vrlo skoro mogu se očekivati i izmjene Zakona o članarinama. Privatni iznajmljivači članarinu turističkoj zajednici više ne bi plaćali mjesečno, već jednom ili dvaput godišnje

(Novilist.hr) ZAGREB – Vlada priprema novi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za tekuću godinu prema kojem bi gospodarstvo uštedjelo dodatnih 625,9 milijuna kuna kroz ukidanja ili pojednostavljenja pojedinih administrativnih obaveza ili smanjenje dokumentacije koju je potrebno dostaviti nadležnim tijelima, odnosno uvođenjem mogućnosti da se obavezni izvještaji Poreznoj upravi ili drugim tijelima dostave elektroničkim putem. Prema našim informacijama, u pripremi je 97 mjera rasterećenja gospodarstva za administrativne obaveze čiji se ukupni trošak trenutačno kreće na razini 5,1 milijarde kuna. Rasterećenje od 625,9 milijuna kuna u ukupnom trošku područja koja će biti obuhvaćena ovogodišnjim Akcijskim planom predstavlja smanjenje »obaveza« od oko 12 posto.
Ukidanje obrazaca

Provede li se naumljeno, primjerice, radnicima i bivšim radnicima poslodavci više neće slati godišnji izvještaj o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu. Takozvani IP obrazac poslodavci su prema sadašnjim propisima radnicima i bivšim radnicima dužni uručiti do kraja siječnja za prethodnu godinu. Procjenjuje se kako poslodavci svake godine na pripremu i slanje IP obrazca utroše preko 470,6 milijuna kuna, a ta sredstva ubuduće će im ostati na računu. Istodobno će se ukinuti obaveza vođenja evidencije o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada, odnosno ukida se obrazac DNR u koji poslodavci unose sve činjenice bitne za obračun i uplatu poreza na dohodak od primitaka po osnovi nesamostalnog rada.

Do kraja godine plan je uvesti i mogućnost da se izvještaji o primicima od samostalne djelatnosti za koje se plaća paušalni porez podnose elektroničkim putem, a pojednostavit će se i obaveza sastavljanja i podnošenja godišnje prijave poreza na dobit.

I dok se zapisnici s izvlačenja lutrijskih igara poreznicima sada podnose u roku od osam dana, ubuduće se će podnositi u roku od tri mjeseca. Privatni detektivi, pak, ubuduće bi većinu posla oko dobivanja dozvola za rad trebali moći obaviti elektroničkim putem.

Odluka u travnju

Vrlo skoro mogu se očekivati i izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama jer bi se za neke djelatnosti ukinula obaveza plaćanja članarine. Privatni iznajmljivači članarinu turističkoj zajednici više ne bi plaćali mjesečno, već jednom ili dvaput godišnje.

Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva dio je reformskog paketa iz Nacionalnog plana reformi u okviru Europskog semestra. Prije dvije godine mjerama koje su provedene u području javne nabave, zaštite na radu, otvaranja obrta, trgovine, posredovanja u prometu nekretninama, poreznog savjetovanja i računovodstva, gospodarstvu su donijele uštede na razini 116 milijuna kuna. Lani je Vlada odlučila obuhvatiti daleko šire područje te je nacionalnim planom reformi predvidjela provedbu 104 mjere koje bi poslovnom svijetu donijele uštede do 1,5 milijardi kuna. Međutim, do sada je iz tog opsežnog plana provedeno 60 posto mjera, dok se realizacija preostalih očekuje u ovoj godini. Nacionalni plan reformi, u kojem će biti i mjere administrativnog rasterećenja gospodarstva, Vlada bi trebala donijeti u travnju.