HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Novim zakonom otežano kolektivno pregovaranje

NELOGIČNO RJEŠENJE NOVI ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA IZAZVAT ĆE OZBILJNE PROBLEME U PRAKSI
(NOVI LIST) G. GALIĆ – Postupak utvrđivanja reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, nakon HŽ Carga i Hrvatskog telekoma, pokrenut je i u Hrvatskim poštama te HŽ Infrastrukturi. No, za razliku od prva dva poduzeća u Infrastrukturi i Poštama utvrđivanje reprezentativnosti nisu zatražili sindikati već uprave, nakon što sindikati nisu uspjeli postići sporazum o pregovaračkom odboru. S prvim zahtjevima za utvrđivanje reprezentativnosti polako se otkrivaju i sve nelogičnosti zakonskog rješenja koje će zbog same procedure usporiti i otežati kolektivno pregovaranje. Sam postupak utvrđivanja reprezentativnosti, naime, traje dva mjeseca, a u slučaju da se netko žali na utvrđenu reprezentativnost sve se produžuje. Tako bi se mnogim sindikatima moglo dogoditi da na vrijeme krenu u postupak utvrđivanja reprezentativnosti kako bi pregovarali o novom kolektivnom ugovoru a da im zbog duljine postupka važeći kolektivni ugovor istekne.
Kako nam je je jedan od pravnika kazao na primjeru područja koje pokriva –»pet poduzeća, pet kolektivnih ugovora i pet različitih situacija u odnosu na zakon«. Međutim, ono što je svima zajedničko jest mogućnost sporazumnog utvrđivanja pregovaračkog odbora sindikata koji djeluju na području, odnosno razini za koju se sklapa kolektivni ugovor. U slučaju takvog sporazuma ne provodi se postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. Sindikatima koji su svjesni da nisu reprezentativni odnosno da ne okupljaju najmanje 20 posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika u tom poduzeću, sporazum odgovara. Sindikati sa stvarnom snagom članstva, pak, upravo zbog te »virtualne reprezentativnosti« izbjegavaju sklapati sporazume o pregovaračkim odborima i pokreću prebrojavanje članstva. Primjerice, u Hrvatskoj pošti djeluje sedam sindikata, a vjerojatno su samo dva doista reprezentativna i logično je da oni nisu htjeli sporazumno formirati pregovarački odbor. Interesantno je pritom, kako resorno ministarstvo rada, sindikate upućuje upravo na sporazumno utvrđivanje pregovaračkih odbora, posebno one koji su pregovore o kolektivnom ugovoru započeli prije no što je zakon stupio na snagu. No, sindikati upravo kako se ne bi stvarala umjetna reprezentativnosti, izbjegavaju sporazume. Takav je slučaj, primjerice, u Cargu u kojem su pregovori za kolektivni ugovor trajali kada je donesen zakon i u kojem je jedan od sindikata zatražio utvrđivanje reprezentativnosti.