HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Novi posao pronašle 18.772 osobe, a otkaz dobilo 18.880

TIJEKOM RUJNA

(GLAS SLAVONIJE) – Tijekom rujna iz evidencije nezaposlenih izišlo je 28.608 osoba, što je za 10 % manje nego u rujnu 2014. godine. Od toga su zaposlene 18.772 osobe, i to: 16.902 na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 1870 osoba (ili 10 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu…). Najviše zaposlenih posao je dobilo u obrazovanju – 4632 osobe, prerađivačkoj industriji – 2759 osoba te trgovini (1748 osoba). Zapošljavao je i sektor građevinarstva – 1552 osobe, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 1318 osoba, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 1019 te javna uprava i obrana – 643 osobe. Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili: Grad Zagreb (2408 osoba ili 14,2 % od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska (1935 osoba ili 11,4 %), Splitsko-dalmatinska (1748 osoba ili 10,3 %), Vukovarsko-srijemska (1041 osoba ili 6,2 %) te Zagrebačka županija (1029 osoba ili 6,1 %).

Istodobno je u rujnu 9836 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje, nepridržavanja zakonskih odredbi – ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad, odjave s evidencije…). Tijekom rujna u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 31.319 osoba (za 3,7 % manje nego u rujnu 2014. godine), i to: 18.880 osoba izravno iz radnoga odnosa (60,3 %), 1066 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti, 5526 osoba iz redovitoga školovanja te 5847 osoba iz neaktivnosti. Kako je riječ o kraju turističke sezone, najviše onih koji su prijavljeni na biro izravno iz radnoga odnosa stiglo je je iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 5348 osoba ili 28,3 % te trgovina na veliko i malo – 3464 osobe ili 18,3 %. Krajem rujna 2015. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirano je 259.459 nezaposlenih osoba. Jučer je na zavodu za zapošljavanje bilo prijavljeno 266.110 nezaposlenih.

Eduard SOUDIL

4632

osobe je posao dobilo u obrazovanju, što je najviše

2759

osoba zaposleno je u prerađivačkoj industriji

Tijekom rujna u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 31.319 osoba