HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Novi Ovršni zakon na snazi 15. listopada: putem Fine će se moći naplatiti radnici kojima nisu isplaćene plaće

Novim Ovršnim zakonom, koji stupa na snagu 15. listopada, omogućava se izravna naplata novčanih tražbina putem Financijske agencije (Fina) na temelju pravomoćnih sudskih i ovršnih odluka, odnosno presuda, rješenja ili odluke suda, a izravno će se putem Fine moći naplatiti i radnici kojima poslodavci ne isplaćuju plaće i to na temelju potvrde poslodavca o neisplati dospjele plaće, naknade za plaće ili otpremnine
(Novilist.hr) ZAGREB – Novim Ovršnim zakonom, koji stupa na snagu 15. listopada, omogućava se izravna naplata novčanih tražbina putem Financijske agencije (Fina) na temelju pravomoćnih sudskih i ovršnih odluka, odnosno presuda, rješenja ili odluke suda, a izravno će se putem Fine moći naplatiti i radnici kojima poslodavci ne isplaćuju plaće i to na temelju potvrde poslodavca o neisplati dospjele plaće, naknade za plaće ili otpremnine.
Novčana potraživanja i neisplaćene plaće moći će se naplatiti izravno putem Fine, bez posebnoga sudskog ovršnog postupka, predviđa novi Ovršni zakon kojega je Sabor prihvatio na sjednici krajem rujna. Naime, novi zakon za novčana potraživanja omogućuje izravnu naplatu putem Fine i to na temelju pravomoćnih sudskih i ovršnih odluka, odnosno presude, rješenja ili odluke suda, kao i na temelju potvrde poslodavca o neisplati plaće, naknade plaće ili otpremnine.
Novim je zakonom ujedno u potpunosti napušten institut javnog ovršitelja, a zadržan tradicionalni sudski model za slučajeve kada se ovrha ne može naplatiti jednostavno, izvan suda i to putem Fine. Jedan od ciljeva novog zakona je i rasterećenje sudova, budući da je ovrha na novčanim sredstvima najčešći oblik ovrhe, a da su ovršni postupci skupi i dugotrajni.
Ovršni zakon omogućuje i izvansudsku ovrhu za naplatu neisplaćenih plaća. Tako radnik kojemu nije isplaćena plaća obeštećenje ubuduće neće morati tražiti na sudu kroz ovršni postupak, nego će se moći izravno naplatiti putem Fine, kojoj će predočiti potvrdu o neisplati plaća. Nakon toga, poslodavac će imati 30 dana da sudski ospori takvu naplatu, a ne uspije li to, Fina će banci izdati nalog za prijenos zaplijenjenih sredstava.
Na jednak način naplatit će se i potraživanja utvrđena pravomoćnom i ovršnom sudskom odlukom, nakon koje se više neće morati pokretati poseban ovršni postupak, što je do sada bio slučaj.
Kako bi se izbjegle manipulacije sustavom, krivotvorine i dvostruke naplate zadužnica, novi je zakon predvidio umrežavanje Fine i javnobilježničkih ureda, koji će voditi Registar zadužnica. U taj će registar ući svaka buduća zadužnica, a zadužnice koje su izdane prije stupanja na snagu novog zakona moći će se naplatiti tek kad vjerovnici zatraže njihovo unošenje u Registar.
Kad je riječ o ovrhama nad pokretninama i nekretninama, novi zakon predviđa aktivniju ulogu ovrhovoditelja, koji će morati nazočiti ovrhama. U slučajevima u kojima se ovrhovoditelj više puta ne odazove pozivu na ovrhu, omogućuje se obustava postupka. Time se, kako je naglašavano, želi skratiti postupak i dodatno zaštititi dostojanstvo ovršenika.