HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Nikad veći jaz u kvaliteti života bogatih i siromašnih

DUGOTRAJNA NEZAPOSLENOST I IZBJEGLIČKA KRIZA PRODUBLJUJU PROBLEME

(GLAS SLAVONIJE) – Nerazmjer dohotka i bogatstva danas je veći nego ikada prije. Prema posljednjim procjenama, 85 najbogatijih ljudi na svijetu ima imovinu kakvom raspolaže 3,5 milijardi stanovnika Zemlje. Većina istraživanja o nejednakosti provodi se u razvijenim i bogatim državama. U postkomunističkim zemljama Europe i središnje Azije, uključujući i zemlje jugoistočne Europe, o nejednakosti se znatno manje zna. Zbog toga su se u Zagrebu u organizaciji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ekonomskog instituta Zagreb okupili ekonomisti i ostali stručnjaci, predvođeni dr. Brankom Milanovićem, ekonomistom, suradnikom Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, UN-ova Programa za razvoj te predavačem na uglednim američkim sveučilištima. Gorući problemi današnjice poput dugotrajne nezaposlenosti i izbjegličke krize sve uočljiviju nejednakost stavljaju u prvi plan.

– Tehnološki napredak, globalizacija i politika pridonose nejednakosti. Ravnomjernijom raspodjelom vlasništva kapitala može se utjecati na smanjenje nejednakosti jer se povećava broj pripadnika srednje klase. Ovako jedan posto najbogatijih upravlja vlasništvom nad kapitalom – rekao je dr. Branko Milanović.

Prema izvješću UNDP-a Humanity Divided iz 2014. godine, većina svjetske populacije živi u društvima koja su manje jednaka nego prije 20 godina. Posljedično, dohodovne nejednakosti produbile su jaz u kvaliteti života bogatih i siromašnih. Pri tome treba uzeti u obzir da je dohodovna nejednakost samo jedna dimenzija tog širokog koncepta nejednakosti, a ostale uključuju zdravlje, obrazovanje, pristup uslugama i političko sudjelovanje. Nejednakost smanjuje mogućnosti za održivi razvoj. Iako je opće prihvaćeno stajalište kako su od početka ekonomske krize, 2008. godine, društvene i ekonomske nejednakosti unutar i između zemalja jugoistočne Europe postale izraženije, nedostaju pouzdani pokazatelji. Nakon 25 godina tržišne tranzicije, oružanih sukoba i demografskih promjena, u toj regiji postoje veliki izazovi kojima UNDP može doskočiti svojim programima i projektima posvećenima smanjivanju nejednakosti.(E.S.)

Dubravka Jurlina Alibegović, ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb

Zajedničko istraživanje

“Istraživački su napori u Institutu sve više usmjereni prema poticanju zajedničkog regionalnog istraživanja nejednakosti, ali i prema donositeljima odluka i statističkim zavodima kako bi se istraživačima omogućio pristup podacima te se poslušali njihovi prijedlozi u vezi s podatcima koji su im potrebni za takva istraživanja.”