HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

NHS od predsjednika Vlade traži rješavanje problema isplate regresa profesionalnim vatrogascima

Poštovani gospodine Plenkoviću!
U Nezavisnim hrvatskim sindikatima sa zabrinutošću pratimo situaciju u svezi s ostvarivanjem materijalnih prava profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama (JVP), na koju je ukazao Odbor profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, a koja prava ova Vlada, po prvi puta od kada je to pitanje regulirano Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, dovodi u pitanje.

Želimo podsjetiti i naglasiti kako se Vlada RH člankom 128. važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike obvezala da će se njegove odredbe primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.

Da se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu, razvidno je iz stavke državnog proračuna – „Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva“, niza odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje djelatnosti vatrogastva (u kojima se kao kriteriji za rashode za zaposlene navode upravo citirani kolektivni ugovor i osnovica za obračun plaće državnih službenika), sudskih odluka, mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava pa čak i iz nalaza Državne revizije u kojima se javnim vatrogasnim postrojbama nalaže da se pri obračunu plaće primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a koje dokumente prilažemo ovome dopisu.

Poštovani gospodine Plenkoviću, molimo Vas da probleme profesionalnih vatrogasaca u JVP shvatite ozbiljno, budući da osporavanje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce, s osnove tumačenja Ministarstva financija kako se sredstva za njihove plaće ne osiguravaju u državnom proračunu, za posljedicu ima neisplatu regresa u JVP, odnosno preispitivanje zakonitosti dosadašnjeg postupanja i isplaćivanja materijalnih prava sukladno važećem kolektivnom ugovoru, zbog čega je moguće očekivati brojne sudske tužbe, kao i druge aktivnosti sindikalno organiziranih vatrogasaca u svrhu omogućavanja konzumiranja dospjelih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora. Vjerujemo da nikome u Republici Hrvatskoj, a posebice nakon nedavno pokazane požrtvovnosti i profesionalnosti brojnih pripadnika JVP koji su sudjelovali u gašenju požara u Dalmaciji, ali i ne samo ovog zadnjeg, nego njihovog sveukupnog djelovanja i rada u raznim prigodama, na raznim mjestima i požarištima, nije cilj osporavati njihova materijalna prava te očekujemo i tražimo žurno rješavanje ovoga pitanja u okviru socijalnog dijaloga i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojeg je Vlada RH potpisnica.

S poštovanjem

Predsjednik Krešimir Sever