HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

NHS-a uputio pismo Oreškoviću zbog Zakona o uskrati

Poštovani gospodine Oreškoviću, neugodno smo iznenađeni činjenicom da se na dnevnom redu 1. sjednice Vlade RH pod točkom 8. našao Nacrt prijedloga zakona o uskrati isplate uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (dalje: Zakon o uskrati), kojim se do kraja 2016. godine uskraćuje isplata postotnog uvećanja koeficijenata složenosti poslova, odnosno uvećanja plaća za 4, 8 i 10 postotnih bodova nakon ostvarenih 20, 30 i 35 godina radnog staža za zaposlene u državnim i javnim službama ugovorene kolektivnim ugovorom. Navedena mjera predstavlja produljenje mjere koja je na snazi posljednjih godina, a obrazlaže se činjenicom „kako je RH u prvom tromjesečju 2016. godine na privremenom financiranju, a da će se rashodi za zaposlene u Državnom proračunu za preostalo razdoblje 2016. godine morati planirati u iznosu manjem nego je bilo planirano u 2015. godini, zbog čega i dalje postoje osobito važni razlozi za nastavkom provedbe ove strukturne mjere u cilju očuvanja temelja socijalne države“, zbog čega nalazimo potrebnim ukazati Vam na nekoliko vrlo važnih činjenica, koje dovode u pitanje ustavnost ove mjere i njenog daljnjeg održanja na snazi.
Naime, Zakonom o uskrati Vlada RH u nekoliko je navrata proteklih godina državnim i javnim službenicima uskraćivala pravo na isplatu uvećavanja plaća u iznosu od 4, 8 i 10%, s pozivanjem na gospodarsku situaciju, deficit proračuna i postupak prekomjernog deficita u kojem se RH našla. Sindikati koji djeluju u državnoj i javnim službama prijedlozima za ocjenu suglasnosti s Ustavom navedenog Zakona o uskrati pokušali su dovesti u pitanje njegovu ustavnost. No, iako Ustavni sud RH nije prihvatio navedene prijedloge, vrlo su indikativne njegove ocjene, odnosno stavovi po pitanju daljnjeg produljivanja primjene navedene mjere. Tako je Ustavni sud RH u svojoj odluci U-I-1553/2015 i dr. od 24. srpnja 2015. godine u točki 26. vrlo jasno rekao:

„Ustavni sud, na kraju, ipak smatra potrebnim ukazati da će svako daljnje produljenje poduzete mjere biti ustavnopravno neprihvatljivo s aspekta zaštite načela vladavine prava, kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, a osobito načela pravne sigurnosti, pravne izvjesnosti i pravne predvidljivosti. Daljnjim produljenjem poduzeta mjera bi se pretvorila u trajniju odnosno trajnu mjeru s neizvjesnim rokom njezina prestanka te bi se dovelo u pitanje vjerodostojnost obnašanja vlasti i povjerenja građana u nju.

U tom smislu Vlada je dužna planirati i osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. u iznosu dovoljnom za isplatu ove povlastice, osim ako, Vlada i sindikati u postupku kolektivnog pregovaranja ne postignu drugačiji sporazum.“

Uzimajući u obzir stavove Ustavnog suda RH, koji su jasno i nedvosmisleno adresirani Vladi RH i odnose se upravo na spornu situaciju produljivanja navedene mjere, ocjenjujemo krajnje neprimjerenim i nekorektnim ponovno jednostrano predlagati donošenje novog Zakona o uskrati, kojim bi se sporna mjera produljila na cijelu 2016. godinu, a da se prije toga nije razgovaralo sa sindikatima u cilju postizanja moguće i drukčijeg dogovora. Vlada RH poziva se na socijalni dijalog i njegovo očuvanje, ali očito samo na deklaratornoj razini, jer u praktičnom smislu na djelu je i dalje jednostrano odlučivanje, kojim se derogiraju prethodni dogovori socijalnih partnera i demonstrira sila jačega. To je očiti dokaz poraza socijalnog dijaloga, kao najboljeg sredstva za postizanje dogovora oko ključnih pitanja važnih za postizanje i očuvanje kako ekonomske stabilnosti države, tako i međusobnog povjerenja socijalnih partnera. Naglašavamo kako je to izrazito štetna poruka nove Vlade RH vezano uz njeno opredjeljenje za socijalni dijalog kakav priliči jednoj demokratskoj zemlji i njenoj demokratskoj i europskim vrednotama opredijeljenoj vladi. Ovaj način i postupak sasvim su sigurno kriva i loša poruka sindikatima na samom početku mandata nove Vlade RH.

Zbog navedenog, pozivamo Vladu RH na poštivanje stavova Ustavnog suda RH i odustanak od donošenja novog Zakona o uskrati, a sve kako bismo izbjegli potrebu za ponovnim preispitivanjem njegove suglasnosti s Ustavom, koja je nedvojbeno narušena. Pozivamo Vladu RH na razgovore sa sindikatima, jer se samo na taj način mogu rješavati sva otvorena pitanja.

S poštovanjem, Predsjednik Krešimir Sever