HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Najviše porasli troškovi agencijskih radnika

CIJENA RADA KOD PODUZETNIKA

(GLAS SLAVONIJE) – U povodu Svjetskog dana dostojanstvenoga rada (7. listopada), Financijska agencija (Fina) objavila je podatke za 2014.godinu koji se odnose na 104.470 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija. Kako se navodi poduzetnici su zapošljavali 830.116 radnika i u godišnjim financijskim izvještajima iskazali su obračunate troškove osoblja u iznosu od 79,7 milijardi kuna, što je za 4,2 % više u odnosu na 2013. godinu. “Udjel troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosi 13,9 %, a udjel u ukupnim rashodima 13,2 %. Najveći dio u ukupnim troškovima osoblja pripada troškovima netoplaća i nadnica, i to 61 %, troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 24,8 % ukupnih troškova osoblja, dok najmanji dio otpada na doprinose iz plaća, i to 14,2 %. Osim troškova osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine: izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo onih fizičkih osoba koje nemaju registriranu djelatnosti, izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa, troškovi agencijskih radnika, naknade članovima uprave, primici u naravi, naknade troškova, potpore i darovi zaposlenicima te otpremnine”, navodi Fina.
U GFI-u za 2014. godinu poduzetnici su navedene troškove iskazali u iznosu od više od deset milijardi kuna, a najveći udjel (61,6 %) odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima, potom na otpremnine (11,3 %), koje su u 2014., u odnosu na 2013. godinu, smanjene za 26,8 %.

U odnosu na 2013., u 2014. godini najviše su porasli troškovi agencijskih radnika, i to za 13,4 %, što upućuje na odluku poslodavaca da umjesto direktnoga zapošljavanja koriste usluge agencijskih radnika. Nominalno najveće troškove za agencijske radnike imali su poduzetnici u prerađivačkoj industriji (105 milijuna kuna), što je i očekivano s obzirom na to da je u toj djelatnosti 12.268 poduzetnika s 224.543 zaposlena, dok je u odnosu na broj radnika stanje nešto drugačije te najveće troškove imaju poduzetnici u području poslovanja nekretninama. Najveći porast troškova agencijskih radnika u 2014., u odnosu na 2013. godinu, bilježe sljedeća područja djelatnosti: rudarstvo i vađenje (342 %), poslovanje nekretninama (305 %), umjetnost, zabava i rekreacija (240 %).

Zdenka RUPČIĆ