HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Najviše porasle cijene odjeće i obuće

Inflacija skočila na čak 5 posto

Lider/DZS – Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu ove godine su u odnosu na kolovoz, u prosjeku su više za 1,4 posto. U usporedbi s rujnom prošle godine cijene dobara i suluga više su za 5 posto dok su u godišnjem prosjeku više za 2,9 posto. Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u rujnu su u odnosu na kolovoz, najviše porasle cijene odjeće i obuće (11,2 posto), cijene prometa (3,1 posto), cijene prehrane i bezalkoholnih pića (1,1 posto), cijene alkoholnih pića i duhana (0,8 posto), cijene obrazovanja te cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (0,5 posto), cijene zdravstva (0,4 posto) te cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, koje su u prosjeku više za 0,2 posto.

Porast indeksa potrošačkih cijena u rujnu u odnosu na kolovoz 2012., ublažile su cijene rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 1,8 posto (niže cijene paket-aranžmana), cijene komunikacija, koje su u prosjeku niže za 1 posto te cijene ugostiteljskih usluga (0,1 posto). U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u rujnu u odnosu na kolovoz u prosjeku su više za 1,9 posto, a cijene usluga niže su za 0,6 posto.