HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Nacrt izvještaja Europskog parlamenta o Prijedlogu direktive o transparentnosti plaća muškaraca i žena

ETUC/NHS – 7. rujna 2021. godine suizvjestiteljice Europskog parlamenta, Kira Marie Peter-Hansen (Zeleni/EFA) i Samira Rafaela (Renew) objavile su Nacrt zajedničkog izvještaja, s ciljem poboljšanja prijedloga Direktive o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama. Suizvjestiteljice su napravile važan korak u smislu proširenja broja radnika za koje bi postojala obveza izvješćivanja o plaćama, nadzor i donošenje akcijskih planova. Prag za obvezu izvješćivanja o plaćama u Nacrtu izvješća spušten je na poslovne subjekte s 10 ili više zaposlenih, kako je predložila Europska konfederacija sindikata (ETUC).
ETUC također pozdravlja izmijenjene kriterije vrednovanja radnog mjesta i klasifikacijskih shema koje bi zaustavile praksu zanemarivanja i podcjenjivanja karakteristika i vještina povezanih s poslovima koje pretežno obavljaju žene. Predloženi amandmani napokon bi dopustili smislenu procjenu poslova koje pretežno obavljaju žene i njihovu stvarnu vrijednost.

Međutim, suizvjestiteljice su propustile priliku pojasniti da pojam „predstavnik radnika“ u Direktivi označava sindikate. Dok se važne odredbe sada odnose na sindikate, npr. kada se govori o zahtjevu za informacijom o plaćama u ime radnika, doseg aktivnosti koje može poduzeti sindikat ostaje nejasan. Zabrinjavajuće je da tekst Direktive još uvijek izričito ne isključuje mogućnost da poslodavci mogu sami izabrati predstavnika radnika. Potrebna su daljnja poboljšanja Direktive koja bi sindikatima jamčila kolektivno pregovaranje kako bi stali na kraj diskriminaciji u plaćama i podcijenjenosti poslova koje pretežno obavljaju žene.

Unatoč dobroj namjeri, uporaba rodno neutralnog jezika zahtijeva određena dodatna pojašnjenja. Sve radnice trebaju i dalje imati mogućnost usporediti svoje plaće s onima muških kolega. Bez obzira na radnikov rodni identitet, važno je osigurati uspoređivanje njihovih plaća s najvišom i stoga prikladnom vrijednošću.

Komentirajući nacrt izvještaja, zamjenica glavnog tajnika ETUC-a, Esther Lynch izjavila je kako su jednake plaće i dalje moguće. Nacrt zajedničkog izvještaja suizvjestiteljica Kira Marie Peter – Hansen i Samire Rafaela korak je u pravom smjeru i dokazuje kako kada postoji politička volja, postoji i stvarna prilika da ova Direktiva postane skok naprijed koji će osigurati jednakost plaća.

Lynch je naglasila kako će radnici i njihovi sindikati i dalje pritiskati Europski parlament da se osiguraju potrebne izmjene koje će radnicama i njihovim sindikatima osigurati potrebne alate za zatvaranje rodnog jaza u plaćama.

Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) također pozdravljaju ovakav Nacrt izvještaja s obzirom da sadržava i stavove koje je NHS uputio Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a osobito u vezi smanjenja praga broja radnika s 250 na 10 u pogledu izvještavanja o plaćama. Naime, prema podatcima Državnog zavoda za statistiku o aktivnim pravnim osobama prema područjima NKD 2007 i broju zaposlenih, na dan 31. prosinca 2020. bilo je 103.823 poslodavca koji zapošljavanju 1-249 radnika, a 609 poslodavaca koji zapošljavaju 250 i više radnika. Dakle, jasno je kako većina poslodavaca ne bi bila pokrivena ovom obvezom kada bi ostao prag od 250 radnika. NHS se također protivi prijedlogu kojim bi se poslodavcima omogućio izbor radničkog predstavnika s kojim bi provodili zajedničku procjenu plaća.

Pravo na jednaku plaću žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti jedno je od temeljnih načela EU-a, načelo koje se odnosi na sve, ne samo na određene poslodavce, ovisno o njihovoj veličini.