HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

MOR: Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – temeljno pravo na radu

NHS – Na Upravnom odboru Međunarodne organizacije rada (MOR) napravljen je značajan korak prema utvrđivanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu temeljnim radničkim pravom. Na sastanku Upravnog odbora MOR-a, koji je održan u razdoblju od 22. do 26. ožujka 2021. godine, predstavnici vlada velikom su većinom poduprli radničke članove Upravnog odbora u njihovom nastojanju da zaštita zdravlja i sigurnost na radu budu utvrđene temeljnim pravom.
Očekuje se kako će odluka biti formalizirana na Međunarodnoj konferenciji rada 2022. godine.

Sharan Burrow, glavna tajnica Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) izjavila je kako bi joj bilo drago da se zaštita zdravlja i sigurnost na radu dodaju na listu temeljnih prava na ovogodišnjem zasjedanju Međunarodne konferencije rada, ali da cijeni potporu vlada da se to ipak dogodi sljedeće godine. Priznavanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu temeljnim pravom znači veću odgovornost vlada i poslodavaca u čuvanju života radnika na radu.

„Važnost je veća uzimajući u obzir strašan učinak pandemije COVID-19. Sigurna radna mjesta znače veću sigurnost za radnike, ali također i javnost. Diljem svijeta se pojavljuju dokazi kako se većina žarišta COVID-19 događa na radnim mjestima, uključujući škole.“

Dodala je kako je određivanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao temeljnog prava na radu tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana zaštite na radu 28. travnja. „Nastavit ćemo pritisak na Međunarodni dan zaštite na radu i izvan toga“ dodala je.

Podsjećamo, na zasjedanju Međunarodne konferencije rada, održanom 2019. godine kao dio stoljetne deklaracije za budućnost rada, univerzalno je prihvaćeno uključivanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u temeljna načela i prava na radu. (KR)

Temeljna prava regulirana su kroz osam konvencija Međunarodne organizacije rada:

Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje (broj 87)

Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje (broj 98)

Prisilni ili obvezni rad (broj 29 i Protokol iz 2014.)

Ukinuće prinudnog rada (broj 105)

Najniža dob za zaposlenje (broj 138)

Zabrana i trenutno djelovanje za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (broj 182)

Jednakost plaća (broj 100)

Diskriminacija u zaposlenju i zanimanju (broj 111)

Izvor: Occupational health and safety: Progress at the ILO