HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Međunarodni seminar o rastućim nejednakostima u društvu

NHS – U Torinu je od 18. do 21. studenog 2014. godine održan međunarodni seminar pod nazivom „Dohodovna nejednakost, politike tržišta rada i plaća: rastuće siromaštvo među zaposlenicima i socijalna nejednakost“, u organizaciji Europskog sindikalnog instituta (ETUI) i Međunarodnog obrazovnog centra Međunarodne organizacije rada. Tijekom seminara raspravljalo se o različitim temama:

– Zašto je borba protiv nejednakosti prioritet za sindikate?

– Različite vrste nejednakosti u svijetu rada

– Ekonomski i socijalni kontekst: dominantni  ekonomski i financijski model i njegov utjecaj na svijet rada

– Politike štednje u  EU kao posljedica dužničke krize

– Različite dimenzije nejednakosti

– Nejednakost i javna politika, naročito kada su u pitanju politike dohotka i plaća

– Kolektivno pregovaranje i distribucija dohotka

– Strategija sindikata (nejednakost i siromaštvo u svijetu rada) nakon 2015. godine

Na seminaru su sudjelovali predstavnici nacionalnih sindikalnih središnjica iz Europe, Azije, Afrike i Južne Amerike Cilj treninga bio je usporediti stvarnu situaciju zemalja u smislu nejednakosti i utjecaja gospodarske krize i mjera štednje na rastuće nejednakosti u različitim zemljama Europe i svijeta, identificirati glavne izazove, dobre prakse i buduće politike sindikata u borbi protiv nejednakosti na tržištu rada. Organiziran je rad po skupinama koji je omogućio jednostavnije dijeljenje iskustava i razmjenu dobrih praksi između različitih zemalja sudionika seminara. Nezavisne hrvatske sindikate na seminaru su predstavljale Katarina Litva i Marija Jukić. (MJ/KL)