HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

LJETOVANJE U PLAVOJ VALI – TURISTIČKA SEZONA 2023.

PRIJAVE SE PRIMAJU do 3. ožujka 2023.

Zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnost ljetovati u turističkim objektima PLAVE VALE HSP: Punat (otok Krk), Rogoznica, Bol (otok Brač), Vrboska (otok Hvar) i Mlini kod Dubrovnika.  Vrhunski turistički smještaj, iznimno pristupačne cijene i povoljni uvjeti plaćanja, pružaju Vam mogućnost uživanja u najljepšim hrvatskim turističkim odredištima na Jadranu.

Cijene noćenja su povoljne i kreću se od 40 do 65 EUR po danu turističkog smještaja.

Plaćanje smještaja moguće je jednokratno (prije dolaska na objekt) uz popust od 5% ili u ratama (5-10 mjesečnih rata) bez kamata.  Ako ste za vrijeme glavne turističke sezone od 11. lipnja do 17. rujna 2023., namjeravali svoje ljetovanje ili odmor provesti u nekom od naših turističkih objekata, pozivamo Vas da popunjeni obrazac za prijavu, koji možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, DOSTAVITE osobno – poštom na našu adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili putem fax-a na broj 01 4929 676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr

POŠALJITE NAM SVOJE PRIJAVE DO 3. OŽUJKA 2023.

U turističkoj sezoni 2023. raspored smjena gostiju bit će na bazi sedam noćenja (smjene su nedjeljom), osim za turistički smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene biti na bazi 10 noćenja. Sve preostale informacije vezane uz naše ponude, kao i uz uvjete smještaja možete pronaći na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefone 01 4686 087, 4686 088, 4686 093.

VRHUNSKI SMJEŠTAJ – POVOLJNE CIJENE – TOP TURISTIČKE DESTINACIJE PLAVA VALA HSP d.o.o.