HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

LJETOVANJE I ODMOR U PLAVOJ VALI

TURISTIČKA SEZONA 2018.

PRIJAVE SE PRIMAJU

do 16. veljače 2018.

Radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnosti ljetovati u turističkim objektima PLAVE VALE i to na Puntu (otok Krk), u Rogoznici, na Bolu (otok Brač), u Vrboskoj (otok Hvar) ili u Mlinima kod Dubrovnika.

Vrhunski turistički smještaj, iznimno pristupačne cijene i povoljni uvjeti plaćanja, pružaju Vam privlačne mogućnosti uživanja u najljepšim hrvatskim turističkim top odredištima na Jadranu.

Cijene noćenja su iznimno povoljne i kreću u od 200 do 350 kn po danu turističkog smještaja, a ovise o veličini apartmana.

Plaćanje turističkog smještaja moguće je jednokratno (prije dolaska u turistički objekt) uz popust od 5% ili u ratama (5-10 mjesečnih rata), bez kamata.

Ako ste za vrijeme glavne turističke sezone u 2018., u razdoblju od 17. lipnja do 16. rujna 2018 godine., namjeravali svoje ljetovanje ili odmor provesti u nekom od naših novo i moderno uređenih apartmana za turistički odmor, pozivamo Vas da nam popunjeni obrazac za prijavu, koji možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, DOSTAVITE osobno ili poštom na našu adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili putem fax-a na broj 01/4929676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr,

NAJKASNIJE do 16. VELJAČE 2018.

U turističkoj sezoni 2018. raspored smjena naših gostiju bit će na bazi sedam noćenja (smjene su nedjeljom), osim za turistički smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će, po prvi puta do sada, smjene gostiju biti na bazi 7 ili 10 noćenja.

Sve preostale informacije vezane za našu ponudu i uvjete smještaja možete pročitati na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefone (01) 4686-087, 4686-088, 4686 093.