HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Linić: Proračun će se revidirati, ali nećemo dirati mirovine i socijalu

MINISTAR FINANCIJA O REJTINGU ‘SMEĆE’
Vlada će ozbiljno razmotriti suradnju s MMF-om “jer bi nam još jedan sudionik u provedbi reforme bio na pomoć”
Piše: Marina Šunjerga/VLM (VEČERNJI LIST) – Situacija je jako teška i ovo je dodatno komplicira. Moramo razmisliti o revidiranju proračuna, jer će rashodi za kamate ponovo rasti, ali nećemo dirati mirovine jer je to politički neprihvatljivo. Linić je obećao da se neće bitno dirati niti u socijalne transfere, a ne namjerava dizati niti poreze niti doprinose. “Planirali smo izaći u siječnju na međunarodna tržišta kapitala. Od toga odmah odustajemo, a vjerojatno nećemo izlaziti u cijeloj 2013. godini, već ćemo sa Hrvatskom narodnom bankom pokušati dogovoriti mjere koje će dovesti do dovoljno sredstava za saniranje naših obaveza”.
Na upit je li preuranjeno govoriti o dolasku MMF-a Linić je kazao kako će vlada ozbiljno razmotriti suradnju s MMF-om “jer bi nam još jedan sudionik u provedbi reforme bio na pomoć”.
Ni minitu kasnije Linić je kazao da je ipak uranjeno govoriti o kreditnom aranžmanu s MMF-om, ali stoji kod intenzivne suradnje s financiujskim policajcem.
Na pitanje što ovaj pad kreditnog rejtinga znači za privatizaciju HPB-a i Croatia Osiguranja Linić kaže:
– Nužno je nastaviti s privatizacijom jer nećemo moći ostvariti rast novim zaduživanjem. Proračun će se, na kraju je priznao, rezati na investicijama ministarstva i agencija, ali još uvijek vjeruje da će javna poduzeća uspjeti u investicijskom planu koji im je zadan.