HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Krajem travnja neplaćeno 37,4 milijarde kuna dospjelih obveza

Lider/Hina – Ukupna vrijednost dospjelih nepodmirenih obveza poslovnih subjekata u Hrvatskoj je krajem travnja ove godine iznosila je 37,39 milijardi kuna, što je za 2,7 posto ili oko 1,03 milijarde kuna manje u odnosu na stanje s kraja ožujka ove godine, a smanjenje je prvenstveno posljedica pokrenutih postupaka predstečajne nagodbe, pokazuju podaci koje danas objavila Financijska agencija (Fina). Istodobno su zbog neizvršenih osnova za plaćanje zadnjeg dana travnja u blokadi bila i 258.303 građana, odnosno njih 2.739 više nego krajem ožujka, dok je njihov je dug istodobno porastao za oko 490 milijuna kuna, na 19,24 milijarde kuna. Po podacima Fine, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. travnja ove godine bilo je blokirano 67.667 poslovnih subjekata, 0,9 posto ili 648 poslovnih subjekata više nego krajem mjeseca prije. Pritom iz Fine navode da je s osnove otvaranja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u travnju smanjen za 2,33 milijarde kuna, a broj dužnika za 297.

U odnosu na travanj lani, ukupni iznos dospjelih nepodmirenih obveza poslovnih subjekata smanjen je za 14 posto ili za više od 6 milijardi kuna, dok je blokiranih poslovnih subjekata na kraju travanja ove godine prema istom mjesecu lani bilo manje za 6,5 posto, odnosno njih 4.734. Promatraju li se podaci o insolventnosti prema trajanju blokade, u travnju su i dalje dominirali poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi, kako po broju tako i po iznosu blokade – na 50.121 blokiranih poslovnih subjekata odnosi se gotovo 32,2 milijarde kuna dospjelih neplaćenih obveza.

Ipak, broj insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od godine dana, kao i iznos njihovih neizvršenih osnova za plaćanje, u odnosu na ožujak su nešto manji, broj poslovnih subjekata za 0,7 posto a iznos za 2 posto, dok je istodobno iznos neplaćenih dospjelih obveza poslovnih subjekata u kratkotrajnoj blokadi smanjen za 10,9 posto. Naime, u kratkotrajnoj blokadi do 60 dana krajem travnja je bilo 6.626 poslovnih subjekata, 880 manje nego krajem ožujka, a iznos njihovih neizvršenih osnova za plaćanje smanjen je za više od 115 milijuna kuna, na 955,2 milijuna kuna. Od ukupnog broja blokiranih poslovnih subjekata njih gotovo dvije trećine ili 43.999 su bez zaposlenih, a iznos njihovih blokada bio je krajem travnja viši od 23 milijarde kuna, dakle 61,7 posto ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.

Od ukupno blokiranih poslovnih subjekata, nešto manje od polovine, odnosno 30.171, su pravne osobe, a na njih se odnosi najveći dio iznosa ukupno neizvršenih osnova za plaćanje, i to 77,1 posto ili nešto više od 28,8 milijardi kuna. Krajem travnja u blokadi je bilo i 35.956 fizičkih osoba, s iznosom prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje od 8,5 milijardi kuna