HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Kako zaštititi radnike u slučaju stečaja

Saborska rasprava

Lider/HRT – Sabor je nastavio sjednicu raspravom o izmjenama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić predstavljajući izmjene Zakona istaknuo je važnost Agencije za osiguranje radničkih potraživanja. Ona osigurava neisplaćenu plaću za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja, najviše do visine minimalne plaće u RH, kao najniži mjesečni iznos bruto plaće kojoj pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.

Minimalna plaća po posljednjim podacima iznosi 2814 kuna, ministar je najavio kako će Vlada uskoro donijeti uredbu kojom će povećati iznos minimalne plaće.

Agencija osigurava i neisplaćenu naknadu plaće za bolovanje na teret poslodavca u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prije prestanka radnog odnosa koji je prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja.Osigurava i naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo kao i otpremninu u visini polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine (6 prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu).

Pravo na potraživanja u slučaju stečaja ima radnik koji je u trenutku otvaranja stečajnog postupka bio u radnom odnosu kod poslodavca ili mu je radni odnos prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja.

Iznimno pravo na naplatu neisplaćene pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ima radnik bez obzira na činjenicu kada mu je prestao radni odnos. Saborski su zastupnici inače do kasno u noć raspravljali o prijedlogu rebalansa proračuna, koji predviđa smanjivanje rashoda za 874 milijuna kuna, uz prihode manje za oko 250 milijuna.

Rebalans je posljedica nastavka recesije i bitno manjih očekivanja Vlade u vezi s rastom stope društvenog proizvoda, to jest očekivanja da će se svesti na 0,7 posto.