HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Javno savjetovanje o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu (2021. – 2027.)

Kriza uzrokovana COVID-om 19 istaknula je ključnu važnost zdravlja, uključujući i važnost zdravlja i sigurnosti na radu. Ova se inicijativa temelji na prethodnom strateškom okviru EU-a za razdoblje 2014. – 2020. Njome se nastoje održati i poboljšati zdravstveni i sigurnosni standardi za radnike u EU-u (imajući na umu i nove okolnosti), a pridonijet će i u pripremi za nove krize i prijetnje.

Njome će se utvrditi ključni ciljevi i predstaviti strateški okvir kojim bi se potaknula zajednička suradnja zemalja EU-a i dionika na zajedničkim prioritetima. Svoje povratne informacije o budućem strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu (2021. – 2027.) možete poslati do 1. ožujka.

U sklopu svojeg programa rada za 2021. pod nazivom Vitalna Unija u krhkom svijetu, Europska će komisija izložiti novi strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu.

Doznajte više o javnom savjetovanju i odgovorite na upitnik

Izvor: https://osha.europa.eu/hr/highlights/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027