HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

IZVANREDNI POST INFO 738 – NAJAVA – RADNI SASTANCI S DIREKTORIMA DIVIZIJA!

POŠTOVANE ČLANICE I ČLANOVI HRVATSKOG SINDIKATA POŠTE,

Hrvatski sindikat pošte je u petak 5. lipnja 2019. dobio pisanu obavijest, potpisanu od strane Izvršnog direktora Ureda za upravljanje ljudskim resursima Maria Bebića, u kojoj je navedeno da Poslodavac namjerava, prije sezone godišnjih odmora, održati niz radnih sastanaka, organiziranih po grupama područja, na kojima će sudjelovati izvršni direktori Divizija pošta, ekspres i mreža (Ivica Šutalo, Mladen Puzak, Josip Poljak). U toj obavijesti je navedeno da su „skupovi organizirani zbog intenzivnih aktivnosti i planova u Hrvatskoj pošti koji će se provoditi do kraja godine, kako bi radnici dobili potrebne informacije od odgovornih ljudi zaduženih za temeljno poslovanje Hrvatske pošte“. Također se tamo navodi da je „želja Poslodavca omogućiti što većem broju radnika da direktno komuniciraju i postavljaju pitanja o svim aktualnostima, koja se tiču sustava nagrađivanja, uvijek aktualnih pitanja o reorganizaciji, preseljenju u NSC, mogućem višku radnika i otpremninama te dr. pitanja…“. Hrvatski sindikat pošte već duže vrijeme kontinuirano poziva Poslodavca da sa svoje strane osigura bolju i kvalitetniju informiranost svih radnika Hrvatske pošte o poslovnim aktivnostima u Hrvatskoj pošti i da time doprinese uspostavi boljeg i kvalitetnijeg socijalnog dijaloga. Uvjereni smo da su dobri poslovni rezultati i organizacijska klima, odnosno zadovoljstvo radnika na radu i svezi s radom, neodvojivo povezani i da jedno bez drugoga zapravo nemaju budućnosti. Temelj za uspješno poslovanje jest međusobno uvažavanje obiju strana u socijalnom dijalogu, radnika i poslodavca, gdje pravodobna, cjelovita i točna informiranost radnika o svim bitnim poslovnim informacijama uvelike određuju ovaj odnos. Od predstavnika poslodavca na ovim skupovima očekujemo da ćemo dobiti točne i cjelovite informacije o poslovanju Društva, o materijalnim i radnim pravima, uvjetima i obvezama radnika u Hrvatskoj pošti, kao i njihovim poboljšanjima, kao i sve druge informacije koje su od značaja za poštanske radnike. Hrvatski sindikat pošte pozdravlja ovu inicijativu Poslodavca i poziva sve svoje članove, sindikalne povjerenike i aktiviste, kao i radnike zaposlene u Hrvatskoj pošti, da se odazovu i osobno sudjeluju na ovim skupovima. Predstavnici Hrvatskog sindikata pošte i naši sindikalni povjerenici biti će nazočni svim ovim skupovima, a to će biti dobra prilika za susrete i postavljanje pitanja te dobivanje odgovora koji su od interesa za brojne naše članove i naš Sindikat u cjelini, kao i za sve radnike zaposlene u Hrvatskoj pošti.

HRVATSKI SINDIKAT POŠTE