HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Izuzete naknade za prijevoz, smrt, invalidnost i novorođenčad

UBLAŽEN OVRŠNI ZAKON

(NOVI LIST) ZAGREB – Naknade za prijevoz do posla i s posla, potpore za novorođenčad, naknade za invalidnost kao i naknade za slučaj smrti u visini neoporezivih iznosa bit će izuzete od ovrha. Vlada je, naime, djelomično prihvatila amandmane na ovršni zakon HDZ-ova Gorana Marića, Hrvatske stranke umirovljenika i Hrvatskih laburista. Oni su, pak, uvažili zahtjeve Nezavisnih hrvatskih sindikata i Saveza samostalnih sindikata kada je riječ o neoporezivim primanjima radnika koja bi trebala biti izuzeta od ovrhe te su ih ugradili u svoje amandmane. Vlada, međutim, nije prihvatila da od ovrhe budu izuzeti i naknada za odvojeni život kao i terenski dodatak. Tim se naknadama, isticali su sindikati, pokrivaju stvarno nastali troškovi iz rada. Također, nije prihvaćeno da od ovrhe budu izuzete i sindikalne socijalne pomoći. Njih sindikati isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata i na njih se ne plaća porez na dohodak. IzmJenama ovršnog zakona od ovrha su izuzeta i sredstva za uzdržavanje djeteta uplaćena na poseban račun kod banke, naknada troškova za službeno putovanje, dar za djecu kao i naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda. U ovršni je zakon ponovo vraćen institut opomene, odnosno obaveze da se dužnika upozori da će biti ovršen. Među ostalim, previđeno je i pravo dužnika da u ovršenoj nekretnini provede još godinu dana, uz određenu financijsku naknadu, dok se ne snađe za drugi smještaj. A kako bi se ovrhe nekretnina izvukle iz spekulativnih krugova, uvodi se i veća transparentnost dražbi, kroz elektroničke dražbe s kojima moraju biti upoznati i dužnik i vjerovnik.
G. GALIĆ