HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

IZMJENE ZAKONA O RADU Arbitraža kao zamjena za uskraćenu suglasnost za otkaz odlazi u povijest

POSTUPAK SAVJETOVANJA
Autor: Gabrijela Galić

Pomorci kao i ostali radnici imaju pravo održavati skupove radnika i imati predstavnika radnika u »organu poslodavca«. Poslodavci su pak i za pomorce u slučaju kolektivnih otkaza dužni izvjestiti nadležnu javnu službu zapošljavanja te joj dostaviti sve relevantne podatke vezane uz kolektivni višak i postupak savjetovanja s radničkim vijećem. Dio država članica EU-a pomorce su »isključivala« iz primjene tih prava, no više neće moći

(Novilist.hr) ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo je izmjene i dopune Zakona o radu (ZOR) u skraćeni postupak savjetovanja kako bi se u domaće radno zakonodavstvo ugradile odrebe direktive o pomorcima. Sve zemlje članice EU-a to trebaju učiniti do 10. listopada, a što se tiče Hrvatske praktične potrebe za promjenama odredbi ZOR-a nema, osim na način da se u njegovim općim odrebama navedu direktive vezane uz rad pomoraca.Naime, Hrvatska pomorce tretira kao i sve druge radnike iako se njihova pozicija dijelom uređuje Pomorskim zakonikom, a dijelom ZOR-om te ih ne isključije iz niti jedne odredbe radnog zakonodavstva.To znači da se i na njih odnose odredbe o sudjelovanju radnika u odlučivanju kojima se uređuje pravo na izbor i djelovanje putem radničkog vijeća, pravo na informiranje, pravo na savjetovanje prije donošenja odluke poslodavca, kao i pravo suodlučivanja s poslodavcem.Pomorci kao i ostali radnici imaju pravo održavati skupove radnika i imati predstavnika radnika u »organu poslodavca«. Poslodavci su pak i za pomorce u slučaju kolektivnih otkaza dužni izvjestiti nadležnu javnu službu zapošljavanja te joj dostaviti sve relevantne podatke vezane uz kolektivni višak i postupak savjetovanja s radničkim vijećem. Dio država članica EU-a pomorce su »isključivala« iz primjene tih prava, no više neće moći.Kozmetička izmjena ZOR-a, međutim, iskorištena je i kako bi se poništio dio novina donesenih prije tri godine. Naime, tada je regulirano da u se arbitražni postupak više ne smatra alternativnom mogućnošću. U slučajevima kada radničko vijeće uskrati suglasnost poslodavcu za otkaz, arbitraža je postala »standard« za kojim je poslodavac mogao posegnuti umjesto da zahtijeva da se suglasnost nadomjesti sudskom odlukom.Arbitraže u tim slučajevima više neće biti, niti će arbitraža, u slučaju da radničko vijeće uskrati suglasnost, moći donositi odluku o otkazu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću. Takvom radniku poslodavac više neće moći dati otkaz, ako mu radničko vijeće ili sindikat u funkciji radničkog vijeća ne da suglasnost.