HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

IZJAŠNJAVANJE O ORGANIZIRANJU GENERALNOG ŠTRAJKA

Izjašnjavanje o organiziranju generalnog štrajka

NHS – U skladu s ranijim najavama pet sindikalnih središnjica, danas počinje izjašnjavanje o organiziranju generalnog štrajka u Republici Hrvatskoj sa svrhom sprečavanja donošenja novog Zakona o radu i Zakona o povremenim poslovima. Izjašnjavanje se provodi među članovima sindikata udruženih u pet sindikalnih središnjica, u odgovarajućim prostorima poslodavaca, neovisno je li riječ o javnom ili privatnom sektoru.

Pitanje glasi: „Jeste li za organiziranje generalnog štrajka u Republici Hrvatskoj sa svrhom sprečavanja donošenja novog Zakona o radu i Zakona o povremenim poslovima?“ A moguće je zaokružiti samo jedan od dva ponuđena odgovora: ZA organiziranje generalnog štrajka ili PROTIV organiziranja generalnog štrajka. Odgovorom na pitanje radnici šalju poruku vladajućima žele li divlji kapitalizam ili socijalno uređeno tržište rada odnosno kakvu budućnost žele  sebi, svojoj djeci, unucima… Naime, radni odnosi su temeljni odnosi bilo koje ljudske zajednice!

Izjašnjavanje će se provoditi od  13. do 24. siječnja (produženo sa 17. na 24. siječnja na zahtjev članova sindikata).

Nakon obrade podataka predstavnici pet sindikalnih središnjica izvijestit će hrvatsku javnost o rezultatima provedenog osobnog izjašnjavanja.