HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

IZBORI ZA RADNIČKA VIJEĆA I POVJERENIŠTVA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Dana 13. prosinca 2018. održat će se 8. izbori za radnička vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu u Hrvatskoj pošti. Izbori će se toga dana održati u svim GP-ima, osim u GP 6, u kojem će se izbori održati 5. prosinca 2018.

Želimo li značajnije utjecati na odluke o sigurnosti naših radnih mjesta, našim pravima i obvezama, na poslovanje Hrvatske pošte i svega onoga što nas se itekako tiče, moramo izabrati Radničko vijeće kao zakonom utvrđeni oblik suodlučivanja radnika.  Kada ne bi bilo Radničkog vijeća, o našoj budućnosti i o socijalnoj sigurnosti naših obitelji odlučivao bi isključivo Poslodavac. Povjerenici zaštite na radu, sukladno svojim zakonskim ovlastima, također mogu značajno pridonijeti i utjecati na sigurnost radnika na radnom mjestu.

Zato nam trebaju povjerenici koji znaju i mogu utjecati na Poslodavca, koji će osigurati radnicima sigurne radne uvjete i zdrav radni okoliš.

Zašto izaći na izbore? Jer o zaštiti svojih radničkih interesa ODLUČUJEMO SAMI!