HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Izaslani radnici morat će imati iste plaće kao i domaći

Do iste plaće nakon 18 mjeseci rada / snimio S. DRECHSLER

PRELIMINARNI DOGOVOR
Autor: Gabrijela Galić

EP i Vijeće EU-a postigli preliminarni dogovor o izaslanim zaposlenicima

(Novilist.hr) – Europski parlament i Vijeće EU-a postigli su preliminarni dogovor o plaćama i uvjetima rada za izaslane radnike. Nakon što izmijenjena direktiva o izaslanim radnicima bude i formalno prihvaćena, što će biti uskoro, članice EU-a trebat će je u roku od dvije godine ugraditi u nacionalna zakonodavstva. Radnik kojeg poduzeće šalje u neku drugu zemlju članicu EU-a na rad ubuduće će u izaslanstvu moći provesti godinu dana uz mogućnost produženja rada za još šest mjeseci. Nakon tog roka, dakle maksimalno 18 mjeseci, radnik će i dalje moći ostati u državi članici u koju je izaslan, ali će tada na njega primjenjivati sva prava koja proizlaze iz rada u zemlji domaćinu. Nova pravila igre izaslanim radnicima jamčit će jednaku plaću za jednak rad na istom radnom mjestu. A osim što bi trebala zaštititi izaslane radnike od niskih primanja, trebala bi zaštititi i poslodavce, odnosno osigurati pošteno tržišno natjecanje.
Prema dogovorenom, na te se radnike primjenjuju pravila zemlje primateljice o plaćanju, bilo da su ta pravila određena zakonom ili kolektivnim ugovorom, bez obzira na kojoj je razini kolektivni ugovor dogovoren. Troškovi putovanja, prehrane i smještaja teret su poslodavca i oni se neće smjeti oduzimati od plaće izaslanog radnika. Poslodavci će također morati osigurati da su uvjeti smještaja za zaposlene radnike pristojni i u skladu s nacionalnim pravilima.

Što se tiče pravila o izaslanim radnicima u međunarodnom cestovnom prijevozu, nova revidirana pravila direktive na njih će se primjenjivati nakon što na snagu stupi paket zakonodavnih promjena u prometnom sektoru. Do tada će se na vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu primjenjivati sadašnje odredbe direktive.Preliminardni dogovor oko izmjena direktive o izaslanim radnicima u daljnoj proceduri treba prihvatiti COREPER te odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja EP-a. Prije njenog stupanja na snagu formalno je trebaju potvrditi i cijeli Parlament te Vijeće EU-a.