HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Iz EGSO-a – Europski zeleni plan će biti pravedan ili ga neće biti

Izvršni potpredsjednik Europske komisije najavio je mjere za zaštitu najugroženijih od mogućeg proširenja sustava trgovanja emisijama na gorivo za grijanje i prijevoz te je čuo prijedloge EGSO-a za poboljšanje korporativnog odlučivanja o zelenoj tranziciji kroz socijalni dijalog.
NHS – Pozdravljajući izvršnog potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa na 561. plenarnom zasjedanju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), predsjednica EGSO-a Christa Schweng izjavila je da je EGSO bio čvrsti saveznik Komisiji u njezinoj klimatskoj akciji.

Podržao je prijedloge Komisije za smjelije smanjenje emisija do 2030. godine, u odnosu na prvotno planirano. EGSO je također je aktivno sudjelovao u potpori novonastaloj kružnoj ekonomiji u Europi, s tim da su ove dvije institucije 2017. godine pokrenule Europsku platformu dionika za kružno gospodarstvo, kao izvor za pokrenute tvrtke širom Europe.

Sada, kad Europa razmišlja o tome kako se oporaviti nakon pandemije COVID-19, više nego ikad potreban je socijalni dogovor kako bi se osigurala pravedna zelena tranzicija.

“Zeleni plan ambiciozna je strategija rasta EU-a za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine i pružanje ekonomskog zamaha”, rekla je Schweng, “ali socijalne, radne, zdravstvene i pravične dimenzije treba ojačati kako bi se osiguralo da niti jedna osoba, zajednica, radnik, sektor ili regija ne ostanu iza. ”

Potpredsjednik Timmermans naglasio je da je socijalna dimenzija zelene tranzicije glavna briga Komisije, jer je pandemija nesrazmjerno povećala socijalne razlike dovodeći društvo “na rub”. Opisao je glavne elemente paketa Fit for 55 koji će biti objavljen 14. srpnja.

Uključivanje socijalne pravednosti u klimatske mjere

Paket bi “uključio socijalnu pravednost u nove prijedloge”, rekao je Timmermans, i to:

– pravedno dijeleći teret klimatskog djelovanja između industrija, vlada i pojedinaca i
– uvođenjem socijalnog mehanizma koji će pomoći ublažiti utjecaj mjera na najugroženije, poput mogućeg proširenja trgovine emisijama na goriva za grijanje i prijevoz.

“Budite sigurni”, rekao je Timmermans , “ako poduzmemo ovaj korak i ako se kućanstva suoče s rastućim troškovima, osigurat ćemo da postoji socijalni mehanizam, socijalni fond za klimatske akcije koji može nadoknaditi sve moguće štetne posljedice. ”

“Moramo zaštititi ranjiva kućanstva od potencijalnih povećanja cijena goriva za grijanje i prijevoz, posebno u regijama u kojima mogućnosti čiste energije nisu dostupne”, rekao je Timmermans . “Dakle, ako bismo uveli trgovinu emisijama za ta goriva, to znači da svoju predanost socijalnoj pravednosti moramo odvesti i korak dalje. Svaki prijedlog o trgovini emisijama u tim novim sektorima mora istovremeno imati i prijedlog vezan za socijalni utjecaj.”

U sklopu rasprave Timmermans je čuo i doprinos EGSO-a oblikovanju socijalnog sporazuma kao sastavnog dijela Zelenog plana (Mišljenje INT/903). Prijedlozi koje je iznio izvjestitelj Norbert Kluge iz Skupine II (Skupina radnika) usredotočeni su na jače sudjelovanje radnika u donošenju korporativnih odluka i na društvenu odgovornost poduzeća.

“Socijalni dijalog od iznimne je važnosti kako bi se zajamčila uska veza između Zelenog plana i socijalne pravde”, rekao je Kluge. “Vjerujemo da unošenjem glasa radnika možemo poboljšati kvalitetu ekonomskih odluka koje tvrtke donose pri prelasku na zeleni model.”

“Informiranje radnika, savjetovanje i sudjelovanje na razini nadzornih odbora daju prednost dugoročnijem pristupu i poboljšavaju kvalitetu donošenja odluka u programu ekonomske reforme.” rekao je Kluge.

Izvještaj Zaklade Hans Böckler o tome kako su europske tvrtke preživjele financijsku krizu 2008.-2009. godine otkrio je da su tvrtke s nadzornim odborima koji uključuju zaposlenike ne samo robusnije, već su se i brže oporavile od posljedica krize. Otpustile su manje zaposlenika, zadržale višu razinu ulaganja u istraživanje i razvoj, zabilježile veću dobit i pokazale manju volatilnost na tržištu kapitala. Sve u svemu, bile su i više orijentirane na dugoročne interese tvrtke.

Međutim, EGSO naglašava da se socijalni plan, kao bitni dio zelenog plana, ne odnosi samo na rad. Riječ je o prihodu, socijalnoj sigurnosti i fiskalnoj potpori svima koji ih trebaju, uključujući one koji uopće nemaju pristup radu.

Potrebne su aktivne politike tržišta rada, zajedno s učinkovitim javnim službama za zapošljavanje, sustavima socijalne sigurnosti prilagođenim promjenjivim obrascima tržišta rada i odgovarajućim zaštitnim mrežama u smislu minimalnog dohotka i socijalnih usluga za najugroženije skupine.
Pročitajte cijeli tekst govora potpredsjednika Timmermansa

Izvor: EGSO