HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Hrvati među najslabije plaćenim radnicima u Europi

za Hrvatske čija se satnica rada procjenjuje na 9,4 eura nalaze se tek Poljska, Mađarska, Latvija, Litva, Rumunjska i Bugarska

banka.hr/Poslovni dnevnik/Jutarnji list – Najnovija lista Statiste izrađena prema podacima iz Eurostata pokazuje kako su Hrvati među najlošije plaćenim radnicima u Europi. Iza Hrvatske čija se satnica rada procjenjuje na 9,4 eura nalaze se tek Poljska, Mađarska, Latvija, Litva, Rumunjska i Bugarska koja je sa satnicom od 3,8 eura na začelju ove liste. Prosjek satnice, u koju se ne računa samo ono što radnik dobiva već svi doprinosi koje poslodavac uplaćuje za EU iznosi 24,60 eura, a najveća prosječna satnica je u Danskoj u kojoj se radni sat cijeni sa 40,30 eura. U računicu Eurostata nisu uključeni poljoprivrednici, kao ni zaposleni u javnoj upravi, u kojoj su plaće ipak veće nego u privatnom sektoru. Stoga bi i trošak rada po satu, kada bi u kalkulacije bila uključena i javna uprava, vjerojatno bio osjetno veći od onoga koji iskazuju eurostatističari, pojašnjava Jutarnji list.
Gledano po djelatnostima, najviši trošak rada lani imao uslužni sektor, 76,50 kuna po satu. S druge strane, poslodavce je najmanje stajao rad u građevini, samo 63,60 kuna po satu.

Inače, u odnosu na 2013., trošak angažmana radnika po satu u Hrvatskoj se lani, prema podacima Eurostata, smanjio za 0,60 kuna, ili za 0,8 posto. Ipak, u odnosu na pretkriznu 2008., kada je ukupna cijena rada po satu iznosila 66,20 kuna, trošak rada se povećao za 5,50 kuna po satu, ili za 8,3 posto. Razlog tome je prije svega u inflaciji i povećanju minimalne plaće.