HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

HNB ograničava bonuse u bankama

Smanjivanje isplata bonusa višem i srednjem menadžmentu bit će obavezno u slučaju narušenih kriterija uspješnosti poslovanja
Gabrijela GALIĆ (NOVI LIST) – Banke će od iduće godine plaćati superviziju Hrvatske narodne banke (HNB), a naplata nadzora uvest će se novim Zakonom o kreditnim institucijama koji će u potpunosti biti usklađen s propisima EU. Narodna banka, pak, imat će veći utjecaj na rješavanje kriznih situacija u bankama. Ulaskom Hrvatske u Uniju, nacionalna diskrecija HNB-a bitno će se suziti pod utjecajem nastojanja EU-a da se bankarski sektor učini otpornijim na krizu.
Tako će i nova regulativa mahom biti »uvezena«, a njeno eventualno prilagođavanje bit će moguće samo u suradnji s Europskom komisijom i Europskom bankovnom agencijom (EBA) rečeno je, među ostalim na konferenciji za novinare viceguvernera Davora Holjevca i suradnika o novoj zakonodavnoj regulativi.
Intencija EU-a je kapitalno jačanje financijskog sektora. No, u pogledu jamstvenog kapitala u Hrvatskoj neće biti značajnijih promjena jer su hrvatske banke već sada visoko kapitalizirane i uglavnom zadovoljavaju navedene zahtjeve. Nova pravila na razini EU predviđaju i ograničavanje bonusa višeg i srednjeg managementa u bankama. U slučaju narušenih kriterija uspješnosti poslovanja bit će obavezno smanjivanje takvih isplata. Osim toga, minimalno 50 posto varijabilnog dijela (bonusa), isplaćivat će se u dionicama odnosno financijskim instrumentima koji odražavaju vrijednost banke. No, minimalno 40 posto tog bonusa bit će isplaćeno s odgodom.
Holjevac: Zdravi investitori u banke dobrodošli
U zakonske izmjene koje će se odnositi na upravljanje krizom, HNB će uzeti u obzir i zahtjeve Slavka Linića, ministra financija da se banke aktivnije uključe u restrukturiranje tvrtki u problemima kroz zamjenu potraživanja za udjele.
– Podržavamo ulazak bilo kojeg zdravog investitora u banke, odnosno aktivnost koja će dovesti do jačanja stabilnosti banke bez obzira je li riječ o maloj, srednjoj ili velikoj banci, kazao je Davor Holjevac upitan da komentira situaciju dokapitalizacije Centar banke u koju kroz Fond gospodarske suradnje (FGS) Alternative Private Equity »ulazi« i država.