HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Europski stup socijalnih prava mora biti pozitivan projekt za sve

Promjene u svijetu rada trebaju se koristiti za promicanje uključivog i održivog gospodarskog rasta i dostojan rad za sve

EGSO/NHS – Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na svojem 522. plenarnom zasjedanju usvojio je mišljenje o Europskom stupu socijalnih prava (ESSP), koji je predložila Europska komisija kako bi se izgradila “dublja i pravednija ekonomska i monetarna unija (EMU) i postigao “rejting AAA za socijalnu Europu”. U raspravi o ovom mišljenju sudjelovale su i Marianne Thyssen, europska povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage i Maria Joao Rodrigues, izvjestiteljica o ESSP-u u Europskom parlamentu.

U Mišljenju EGSO-a naglašava se kako ESSP mora ponuditi pozitivan projekt za sve – sa politikama koje će pomoći povećanju zapošljavanja, socijalnog napretka i produktivnosti kao osnovnim faktorima neophodnim za održivi rast i nacionalne sustave skrbi te tržišta rada koji su prilagodljivi i održivi u budućnosti. EGSO vjeruje da budućnost rada treba biti ključni prioritet u raspravama o Stupu kako bi bio pravedan i uključiv i vodio socijalnom napretku. Suprotno originalnom prijedlogu Komisije da se ESSP primijeni samo na europodručje, EGSO smatra kako se ESSP mora odnositi na sve zemlje članice, prihvaćajući kako će za euro područje biti potrebni posebni instrumenti/mehanizmi.

Ovo je mišljenje rađeno na zahtjev predsjednika Komisije Jean-Claude Junckera i njegova je izrada trajala nekoliko mjeseci, a pripremili su ga predsjednici 3 skupine – Jacek Krawczyk, skupina poslodavaca, Gabrielle Bischoff, skupina radnika i Luca Jahier, skupina različitih interesa Zaključci proizlaze iz nacionalnih rasprava koje su provedene u svim državama članicama i u njima je bilo uključeno više od 1800 predstavnika organizacija civilnog društva, uključujući socijalne partnere.

Gabrielle Bischoff je u svojem izlaganju naglasila kako “Europski radnici trebaju konkretne akcije koje će poboljšati njihove životne i radne uvjete i vratiti vjeru u EU. Rastuće nejednakosti razaraju socijalno tkivo i sve veći broj ljudi usmjeravaju prema onima koji nas žele podijeliti. Smanjivanje nejednakosti u dohotku je nužnost, a jače kolektivno pregovarnje u Europi preduvjet za pravednije plaće i raspodjelu bogatstva. Zbog toga želimo indikatore o pokrivenosti kolektivnim ugovorima u Europi. Jača konvergencija što se tiče plaća također će pomoći pri rješavanju mnogih problema s kojima smo suočeni. Vrijeme za dobre intervencije je završilo. Europa – svi mi u svojim različitim ulogama – žurno treba dati konkretna rješenja kako bi se osigurala nada i sigurnost u ovim brzo promjenjivim vremenima”.