HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Europska građanska inicijativa poziva na pravednost u sektoru prijevoza u Europi

NHS – U ponedjeljak, 28. rujna, skupina europskih građana, radnika u prijevozu i članova sindikata pokrenula je novu Europsku građansku inicijativu pod nazivom “Pravednost u sektoru prijevoza u Europi – jednako postupanje prema svim radnicima u sektoru prijevoza” kojom od Komisije traži predlaganje mjera za osiguranje pravedne konkurentnosti u prijevozu te jamčenje jednakog tretmana radnika. Ova inicijativa daje 7 konkretnih prijedloga koje Komisija može poduzeti za poboljšanje radnih uvjeta i osiguranje pravedne konkurentnosti za poduzeća koja poštuju zakone u različitim prijevoznim sektorima. Sindikat željezničara Hrvatske član je ETF-a – Europske federacije radnika u prijevozu koja podupire inicijativu i prikupljanje potpisa.
“Mi se nadamo kako će Komisija ovu inicijativu vidjeti kao priliku za angažiranje sa europskom javnošću i sindikatima kako bi se napravila poboljšanja u radnim uvjetima za milijune europskih radnika u prijevozu”, izjavio je Lars Lindgren, predstavnik Građanske inicijative Pravednost u sektoru prijevoza i predsjednik Europske federacije radnika u prijevozu.

Budući je EU sve više međusobno povezana, poslovi koje obavljaju radnici u prijevozu sve su više neophodni za mobilnost i rast. Od 11 milijuna radnika u prijevozu u Europi, mnogi su prisiljeni na bijedne radne i životne uvjete zbog nedovoljnog i loše implementiranog EU zakonodavstva ili nepravednih praksi poslovanja. To je prijetnja koheziji i mobilnosti u Europi.

“Mi želimo preokrenuti utrku prema dnu. Većina naših izazova se može riješiti samo u suradnji između različitih EU institucija i nacionalnih razina te u suradnji između radnika u prijevozu i odgovornih poslodavaca. Sa ovom inicijativom želimo doprinijeti boljem i konstruktivnijem dijalogu s ciljem rješavanja izazova s kojima su suočeni radnici u prijevozu diljem Europe”, kaže Lars Lindgren.

Prakse socijalnog dumping imaju stvarne i strašne posljedice, ne samo za same radnike, već i za poduzeća koja žele biti konkurentna na temelju kvalitete usluge, a ne na pogoršanju radnih uvjeta. Pravednost u prijevozu čine pravedni radni uvjeti, pravedna konkurentnost te sigurnost za potrošače i putnike.

“Pravednost u sektoru prijevoza je pitanje za europsku opću javnost. Dok god jabuku, par cipela ili same sebe ne možemo poslati putem e-maila, Europi su potrebni kvalificirani radnici u prijevozu sa pristojnim radnim uvjetima, a od danas ti radnici u prijevozu trebaju potporu Europe”, kaže Lars Lindgren.

Prije 14. rujna 2016. godine Odbor građana i njihovi partneri prikupit će širom Europe najmanje jedan milijun potpisa, a što traži Europska komisija.

Potpiši peticiju FairTransportEurope.eu – https://www.fairtransporteurope.eu/

Za više informacija: szh@szh.hr