HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Državni službenici samo s rokom na određeno vrijeme

Tihi bunt “revolving zaposlenika”

Sindikat se protivi načinu rasporeda službenika, dok u nadležnim ministarstvima ističu kako ugovori uručeni »starim« službenicima nisu problematični
Autor: Gabrijela Galić – Nova Vlada u kabinetima ministara zatekla je 185 državnih službenika, a do konca svibnja zaposleno je još 44 službenika. Svi novi službenici, temeljem izmjena zakona o državnim službenicima, zaposleni su na rok do kraja mandata ministra u čijoj su službi. Riječ je o službenicima koji, kako je u javnosti objašnjeno kada je službenički zakon mijenjan, s ministrom dolaze i s ministrom odlaze. Riječ je o službenicima koji, kako je u javnosti objašnjeno kada je službenički zakon mijenjan, s ministrom dolaze i s ministrom odlaze. U kuloarima te se državne službenike naziva »revolving službenicima«. Međutim, i svi državni službenici koje je vlada s početkom siječnja zatekla na radnim mjestima u kabinetima ministara trebali bi dobiti nove rasporede radnih mjesta na određeno vrijeme. Bez obzira što su u kabinetima zatečeni i što su godinama na tim ili sličnim poslovima. Prve preraspodjele radne snage izazvale su tihi bunt.
Izmijenjen status
»Iako se uglavnom radi o ljudima s dugogodišnjim stažem u državnoj upravi, koji su u državnu službu primljeni na neodređeno vrijeme, uručena su im rješenja o rasporedu na radno mjesto u kabinetu ministra na određeno vrijeme do isteka mandata dužnosnika, odnosno do opoziva rješenja«, veli Siniša Kuhar , glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika. Kako objašnjava, to automatski ne znači da je status službenika na neodređeno vrijeme promijenjen u službu na određeno vrijeme.
No, »činjenica je i da se službenički status u pogledu rada na neodređeno ili određeno vrijeme u državnim tijelima ne utvrđuje nekim posebnim, općenitim rješenjem, već je jedino važeće rješenje koje službenik ima na radu u državnoj službi ono o rasporedu na radno mjesto odgovarajuće njegovoj stručnoj spremi i pravilniku o unutarnjem redu državnog tijela u kojem radi«.
Prema podacima ministarstva uprave, od 185 zatečenih državnih službenika, njih 42 primilo je do konca svibnja rješenja o rasporedu na radno mjesto u kabinet ministra. No, napominju i kako podaci o broju zatečenih službenika, kao i broju onih kojima su uručeni novi rasporedi radnih mjeste te broju »revolving službenika« nisu cjeloviti budući su preustrojem osnovana nova ministarstva, dok Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova još nisu donijeli Pravilnike o unutarnjem redu, a time niti rješenja o rasporedu na radna mjesta.
U resornom ministarstvu ističu, kako novi ugovori koji se uručuju »starim« službenicima nisu problematični. »Po prestanku mandata ministra, službenici koji su zatečeni u državnoj službi raspoređuju se na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. S druge strane, službenicima primljenim u državnu službu po dolasku ministra služba će prestati po prestanku mandata ministra, odnosno na temelju odluke ministra i ranije«, objašnjavaju iz ministarstva uprave.
Promijenjen ustroj
Službenički sindikat, pak, navodi kako se odredbe o premještaju ne mogu baš samo tako »odgovarajuće« primijeniti na službenike u kabinetima ministara, jer one privremeni premještaj po potrebi službe ograničavaju na najduže godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje.
»Dakle, rješenja o rasporedu na određeno vrijeme do prestanka mandata ministra, tj. na rok od četiri godine, koja su službenici u kabinetima ovih dana dobili u suprotnosti su s važećim zakonom koji privremeni premještaj omogućavaju najduže na rok od godine dana«, ističu u sindikatu.
No, istovremeno dodaju i kako je dodatni problem što je aktualna vlast, a tako su dosad činile i gotovo sve prethodne Vlade, po dolasku na vlast promijenila ustroj svih državnih tijela i obvezala ih na donošenje novih uredbi o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu, što u praksi znači da se svih 63 tisuće državnih službenika faktično raspoređuje po prvi puta u novoustrojena državna tijela.