HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Drugi stručni seminar „Izazov Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

NHS – Zbog velikog interesa Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 10. ožujka 2017. godine održali drugi stručni seminar „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS. Sudionike seminara uvodno su pozdravili prim. dr.sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Darko Maras, dopredsjednik NHS-a, dok su seminar i praktičnu radionicu vodile Helena Koren, mag. psih. i Ana Zavalić, dr. med., djelatnice Zavoda. Seminar je namijenjen sindikalnim povjerenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu koji pokazuju velik interes za područje procjene psihosocijalnih rizika i provođenje mjera prevencija unutra svojih kompanija.
Na seminaru je predstavljen teorijski dio o odnosu psihosocijalnih rizika i stresa na radu te adekvatnim postupcima procjene psihosocijalnih rizika i upravljanja stresom na radu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Radionica je obuhvaćala primjenu upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika te interpretaciju rezultata.

Seminar Izazov: Stres na radu pokazao se primjenjivim na različite skupine dionika koji sudjeluju u procesu upravljanja psihosocijalnim rizicima i stresom na radu. Upravo u želji stjecanja novih znanja i vještina u upravljanju psihosocijalnim rizicima i podizanju svijesti o stresu na radu, ovaj seminar će u mjesecu ožujku ukupno pohađati osamdesetak sindikalnih povjerenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, koji će dobivene informacije o ovoj temi primjenjivati u svojem svakodnevnom radu i tako biti aktivni dionici u sustavnom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnim mjestima u svojim kompanijama.

Održani seminar je još jedan u nizu stručnih seminara koji se organiziraju za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a na tragu smjernica djelovanja Nezavisnih hrvatskih sindikata donesenih na V. Saboru NHS-a.