HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Deklaracija o budućnosti Europskog stupa socijalnih prava

Budućnost Europske unije trebala bi se graditi na društvenom napretku – uključujući kvalitetna radna mjesta te pravedne plaće i uvjete – a ne na nižim standardima, dogovoreno je na La Hulpe summitu koji je 16. travnja 2024. godine organiziralo belgijsko predsjedništvo. Cilj je deklaracije pripremiti buduću socijalnu agendu za razdoblje od 2024.-2029. godine i ponovno potvrditi europski stup socijalnih prava kao kompas socijalne politike EU-a za godine koje dolaze.

Deklaracija o budućnosti Europskog stupa socijalnih prava – koju su potpisali Europska konfederacija sindikata, Europska komisija, Europski parlament, Belgija kao predsjedavateljica Vijeća EU, Europski gospodarski i socijalni odbor, udruge poslodavaca SME United i SGIEurope te Socijalna platforma – navodi kako su potpisnici postojani u svojoj odlučnosti u postizanju socijalne Europe, s ciljem stvaranja društvenog i gospodarskog napretka, osiguravanja jednakih prilika za sve, kvalitetnih poslova i pravednih radnih uvjeta, smanjenja siromaštva i nejednakosti i poticanja pravednog i pravičnog prijelaza na klimatska neutralnost.

Deklaracija također uključuje sljedeće važne mjere:- Iako je prioritet očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta kako bi se potaknula gospodarska uspješnost Unije, jednaku pozornost treba posvetiti kvaliteti tih radnih mjesta. Dostojni radni uvjeti ključni su za privlačenje i zadržavanje radnika, dok su snažno kolektivno pregovaranje, primjerene i pravedne plaće, podržavanje uključivog rasta i sprječavanje siromaštva zaposlenih ključni za vraćanje udjela rada u prihodu. Potpisnici također podsjećaju na ključnu ulogu socijalnih partnera u ovoj domeni.- Jačanje kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga, kao i promicanje uključenosti zaposlenika i prava radnika i njihovih predstavnika na informiranje, savjetovanje i sudjelovanje, ključno je za fleksibilnu i uključivu prilagodbu nadolazećim promjenama na europskom tržištu rada. U tom smislu ključni su međusobno povjerenje i suradnja između poslodavaca i radnika i njihovih predstavnika.- Akcije za prilagođavanje radnih uvjeta digitalnom dobu osiguravanjem poštivanja prava na isključenje i načela “čovjek kontrolira” umjetnu inteligenciju te reguliranje algoritamskog upravljanja.- Pristup “nulte vizije” s ciljem sprječavanja smrtnih slučajeva povezanih s radom, uključujući sprječavanje opasnosti za radnike od ekstremnih vremenskih uvjeta uzrokovanih klimatskim promjenama i potrebu za ubrzanjem postavljanja minimalnih standarda za opasne tvari.

Deklaraciju nisu potpisali krovna europska poslodavačka udruga Business Europe te Austrija i Švedska.

Više o Europskom stupu socijalnih prava na poveznicama:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1607&langId=hr

https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/bj0adazv/declaration-finale.pdf