HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Čestitka NHS-a premijeru i Vladi

Poštovani gospodine Plenkoviću,
Vama i Vašoj vladi upućujemo iskrene čestitke na imenovanju. Građani, već umorni i zasićeni od politike i politiziranja, dali su Vam svoje povjerenje, povjerili svoja nadanja i očekivanja baš kao i vladama prije Vaše. To je čast i odgovornost koju interesima građana opredijeljena vlada ne smije izigrati. Čast i odgovornost služenja, a ne vladanja.

I riječ ministar dolazi od latinske riječi koja znači poslužitelj, onaj koji služi. Očekujemo od nove vlade promjene u gospodarskim i socijalnom politikama, među kojima je bila i promašena politika rezova i rigidne štednje, koju je promicala i Europska komisija. Takva „rigidna štednja“ ne ponaša se na način uzrečice „štedite da biste mogli trošiti“, već vuče u slabljenje potrošnje i potražnje, gubitak radnih mjesta i novo potonuće. Želimo vjerovati da će Vaša vlada svoje djelovanje, među ostalim, zasnivati i na Programom rada za razdoblje 2016. – 2020. najavljenom opredjeljenju za kvalitetni socijalni dijalog sa svim socijalnim partnerima. To je preduvjet za društvo koje želi biti uspješno društvo razvijene demokracije.

Očekujemo da Vaša vlada ne upućuje u Hrvatski sabor zakone u hitne postupke, osim, ako je to uistinu hitno. Očekujemo i da u Sabor ne upućuje nikakve „zakone o uskrati“, kojima bi zaobilazila kolektivno pregovaranje, već da bude aktivno opredijeljena, ne samo za dijalog kroz razgovor, nego za socijalni dijalog čiji je sastavni dio i kolektivno pregovaranje, da poštuje i promiče slobodu kolektivnog pregovaranja i važeće kolektivne ugovore i sporazume, a da sa sindikatima državne i javnih službi vodi odgovoran i aktivan dijalog, uključujući i kolektivno pregovaranje. Očekujemo da u kreiranju gospodarskih i socijalnih politika sudjeluju predstavnici socijalnih partnera, a da se isto načelo primjenjuje i pri formiranju i djelovanju raznih radnih skupina za izmjene i dopune te donošenje novih zakona i propisa. Očekujemo da se za izmjene i dopune postojećih i donošenje novih zakona i propisa dovoljno dugo provodi javna rasprava kao i rade procjene učinaka propisa. Pri svemu tome očekujemo da javni dijalog putem medija i mrežnih stranica ne bude zamjena za socijalni dijalog i da radne verzije raznih prijedloga izmjena i dopuna postojećih ili novih zakona i propisa na vrijeme budu upućene socijalnim partnerima, kako bismo imali dovoljno vremena o njima se savjetovati s našim članovima. Očekujemo da se razne strategije i politike donose u međusobno povezanim postupcima, a ne svaka za sebe, jer su i same međusobno ovisne i povezane. Posebno očekujemo našu aktivnu uključenost u najavljenu poreznu reformu, s naglaskom na reformu poreza na dohodak.

Očekujemo da se pri nastavku privatizacije tvrtki u državnom i djelomično državnom vlasništvu prvenstveno vodi računa o nacionalnom interesu kao i socijalnoj klauzuli. Kad je riječ o državnim i javnim poduzećima očekujemo da se vlada ne miješa u slobodu kolektivnog pregovaranja, a kakvih je pokušaja ranije bilo.

Kad je riječ o najavama iz Programa vlade za razdoblje 2016. – 2020., vezano uz reformu radnog zakonodavstva, želimo jasno naglasiti kako je hrvatski Zakon o radu već i previše fleksibilan pa i u području radnog vremena gdje vlada najavljuje „osiguranje učinkovite primjene načela fleksibilnog radnog vremena“.

Zakon o radu prošao je mnoge promjene, a potpuno je usklađen i sa europskom pravnom stečevinom. Od 2003. godine preko 2013. i 2014. godine snažno je fleksibiliziran na svim područjima i trenutno, kad je riječ o zakonskoj zaštiti zaposlenja, hrvatski radnik pripada među najnezaštićenije unutar EU. Svaka daljnja fleksibilizacija sustava za radnike bi bila pogubna, ali i za zemlju. Stoga očekujemo od nove hrvatske vlade da se ne upušta u njegovu daljnju fleksibilizaciju jer to nećemo moći niti poduprijeti niti dopustiti. S obzirom na okolnosti, radnici trebaju veću, a ne manju zaštitu. Već pretjerano fleksibilne odredbe u mnogim područjima Zakona o radu pa i onom o radnom vremenu, trebalo bi zamijeniti odredbama koje socijalne partnere upućuju na mogućnost da tu fleksibilnost urede kroz kolektivne ugovore.

Stoga očekujemo da će nova vlada, u dogovoru sa socijalnim partnerima, stvarati takve gospodarske i druge politike koje se neće zasnivati na obespravljivanju radnika, na jeftinoj i obespravljenoj radnoj snazi, jer bi to za Hrvatsku i njene građane bilo pogubno, a što se već i pokazuje zbog dosadašnjih politika ranijih vlasti i dijela poslodavaca. Očekujemo i stvaranje uvjeta za povećanje plaća i to ne samo kroz izmjene u sustavu poreza na dohodak nego i kroz povećanje bruto plaće. Očekujemo da to rezultira i povećanjem mirovina. Očekujemo politike koje će dovesti do smanjenja društvenih razlika i do lakšeg pristupa zdravstvu i obrazovanju za sve, neovisno o imovinskom i društvenom statusu. Očekujemo i takve politike koje će rezultirati zaustavljanjem egzodusa mladih iz Hrvatske. Međusobno povezane politike zapošljavanja i sigurnosti posla kroz promicanje i stvaranje sigurnih, a ne nesigurnih oblika rada, stvaranje uvjeta povoljnog stanovanja kroz povoljan najam i povoljno stambeno kreditiranje, dostojne plaće uz neke oblike obiteljskih potpora za djecu, ali i prilagođeni rad jaslica i vrtića, dostojno radno vrijeme, prilagođeno ne samo poslodavcu nego i radniku, njegovoj obitelji i njegovim potrebama, biti će najbolje mjere demografske politike. Još bismo puno stranica mogli ispisati, vezano uz naša očekivanja i traženja od nove vlade. No, umjesto daljnjeg pobrajanja želimo vjerovati kako ćemo kroz učinkovit i uvažavajući socijalni dijalog, u kojemu će važno mjesto imati i Gospodarsko -socijalno vijeće, imati mogućnosti razgovarati, iznositi prijedloge i stavove i biti detaljno uključeni u stvaranje svih predstojećih politika i mjera koje Hrvatsku očekuju u nadolazećem razdoblju, (kao i europskih semestara i nacionalnih programa reformi vezanih uz semestre). I to mjera od kojih će hrvatskim građanima konačno biti bolje. Ne takvih, koje često spominju više ili manje neovisni analitičari i političari, kao „bolne rezove“ i mjere od kojih je građanima „najprije gore“ da bi im „kasnije bilo bolje“, jer kod građana jednostavno više nema ni mjesta ni strpljenja za ovo „gore“. To imaju predugi niz godina, samo ono „bolje“ nikako ne dolazi. Prigoda je da se kroz djelovanje Vaše vlade to dogodi.

To očekujemo i želimo. Sretno.

S poštovanjem, Predsjednik Krešimir Sever