HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Bez zaposlenih 63.757 poslovnih subjekata

HRT) Podaci Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata potkraj lipnja ove godine pokazuju da je manje od polovine registriranih pravnih osoba aktivno, a gotovo svaki drugi aktivni poslovni subjekt nema ni jednog zaposlenika. U Hrvatskoj je potkraj lipnja bilo registrirano 288.972 poslovna subjekata (trgovačka društva, poduzeća i zadruge te ustanove, tijela, udruge i organizacije) od kojih je 134.110, ili 46,4 posto posto aktivnih.
Pritom najveći udio i najveću aktivnost imaju trgovačka društva kojih je koncem lipnja bilo registrirano 158.349, aktivno 112.485, pa je udio aktivnih 71 posto.
Potkraj lipnja ove godine od ukupno 134.110 aktivnih pravnih osoba njih 47,5 posto, ili 63.757 nije imalo zaposlenih. Slijede pravne osobe s jednim do devet zaposlenih kojih je bilo 55.834, ili 41,6 posto ukupno aktivnih, zatim oni s 10 do 49 zaposlenih kojih je bilo 10.858, ili 8,1 posto.
Udio srednje velikih subjekata s 50 do 249 zaposlenih je 2,3 posto, ili njih 3.080, a samo 0,5 posto otpada na velike subjekte s više od 250 zaposlenih i takvih je krajem lipnja ove godine bilo 581.
Na mjesečnoj razini, u odnosu na svibanj ove godine, prosječna je bruto plaća za lipanj bila niža za 69 kuna, ili nominalno za 0,8 posto. Na godišnjoj razini statistika kod prosječne bruto plaće bilježi neznatnu promjenu, za ovogodišnji je lipanj bruto plaća bila dvije kuna veća nego za lipanj prošle godine.