HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Anketa o radnoj snazi: prosječna stopa nezaposlenosti u 2011. 13,5 posto

Anketa o radnoj snazi: prosječna stopa nezaposlenosti u 2011. 13,5 posto
RBA – Prema podacima ankete o radnoj snazi koju DZS provodi na temelju metodologije Međunarodne organizacije rada (ILO), broj nezaposlenih u četvrtom se tromjesečju 2011. povećao za 24 tisuće u odnosu na treće tromjesečje te je iznosio 238 tisuća. Istovremeno, broj zaposlenih se smanjio za 55 tisuće vrativši se na razinu iz drugog tromjesečja.
Navedena kretanja odgovaraju uobičajenim sezonskim trendovima na tržištu rada gdje zaposlenost raste u ljetnim mjesecima, dok se prema kraju godine počinje smanjivati smanjenjem sezonske zaposlenosti. Stopa nezaposlenosti je s 12,2% u trećem tromjesečju porasla na 13,9%. Usporedimo li 2011. i 2010. godinu, prošle je godine prosječna ILO stopa nezaposlenosti iznosila 13,5%, dok je godinu prije iznosila 11,8%. Uz rast nezaposlenosti zabrinjavaju i niske stope aktivnosti i zaposlenosti te nepovoljan omjer neaktivnog i aktivnog stanovništva.
Ukupno radno sposobno stanovništvo starije od 15 godina iznosi 3,79 mil., od čega je 1,72 mil. aktivnih (zaposleni i nezaposleni), a 2,07 mil. neaktivnih. Stopa aktivnosti (omjer aktivnog stanovništva i radno sposobnog stanovništva) iznosi 45,3% pa omjer neaktivnog i aktivnog stanovništva iznosi 1,21, što znači da na svaku aktivnu osobu statistički dolazi 1,21 radno neaktivnih osoba. Stopa zaposlenosti (omjer broja zaposlenih i ukupnog radno sposobnog stanovništva) iznosi svega 39,1 posto.
Uspoređujući Hrvatsku s odabranim zemljama regije SIE (graf), u Hrvatskoj je prosječna stopa nezaposlenosti najviše porasla u odnosu na 2010. Čaška, Slovačka i Poljska, čija su gospodarstva u 2010. i 2011. zabilježila solidan rast potaknuta prije svega izvozom, zabilježile su poboljšanje trendova na tržištu rada, odnosno u slučaju Poljske stabilnu razinu stope nezaposlenosti s obzirom da Poljska nije niti ušla u recesiju