HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Akcijski plan za rodnu ravnopravnost – prava žena i djevojčica okosnica su globalnog oporavka za rodno ravnopravno društvo

Priopćenje Europske komisije

Europska komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su iznijeli ambiciozne planove za promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u okviru svih vanjskih djelovanja Europske unije.Iako je ostvaren znatan, ali neujednačen napredak u promicanju prava žena i djevojčica, nijedna zemlja u svijetu nije na dobrom putu da postigne rodnu ravnopravnost i osnaži sve žene i djevojčice do 2030. Osim toga, zdravstvene i socioekonomske posljedice krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 nerazmjerno utječu na žene i djevojčice. Primjerice, stopa gubitka posla kod žena je 1,8 puta veća nego kod muškaraca zbog većeg udjela žena u neformalnom radu i u ugroženim sektorima. Stopa siromaštva kod žena mogla bi porasti za 9,1 %.
Stoga je cilj novog Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u vanjskim odnosima za razdoblje 2021. – 2025. (GAP III) ubrzati napredak u osnaživanju žena i djevojčica te očuvati postignuća u pogledu rodne ravnopravnosti ostvarena tijekom 25 godina od donošenja Pekinške deklaracije i njezine Platforme za djelovanje.

Visoki predstavnik / potpredsjednik Josep Borrell izjavio je: Jamčenje jednakih prava svima osnažuje naša društva. Zbog toga su bogatija i sigurnija. To je činjenica koja nadilazi načela i moralne obveze. Sudjelovanje žena i djevojčica u donošenju odluka i njihovo postavljanje na vodeće položaje nužni su za demokraciju, pravdu, mir, sigurnost, blagostanje i zeleniji planet. Ovim novim Akcijskim planom za rodnu ravnopravnost zalažemo se za veći i brži napredak prema rodnoj ravnopravnosti.

Povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen izjavila je: Snažniji angažman u području rodne ravnopravnosti ključan je za održiv globalni oporavak od krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i izgradnju pravednijih, uključivijih i naprednijih društava. Žene i djevojčice najviše su pogođene pandemijom i moraju imati prednost po pitanju oporavka. Komisija je rodno osjetljiva i geopolitički orijentirana, stoga je naš cilj bliže surađivati s državama članicama, kao i sa svim partnerima, u izgradnji istinski rodno ravnopravnog društva.

Promicanje rodne ravnopravnosti u vanjskom djelovanju EU-a za razdoblje 2021. – 2025.

Akcijskim planom za rodnu ravnopravnost III osigurava se okvir politike EU-a s pet stupova djelovanja kako bi se ubrzao napredak u ispunjavanju međunarodnih obveza i izgradio svijet u kojem svatko ima prostora za uspjeh. Promicanje rodne ravnopravnosti smatra se prioritetom svih vanjskih politika i djelovanja; nudi se plan za suradnju s dionicima na nacionalnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini; intenziviraju se djelovanja u strateškim tematskim područjima; institucije se poziva da budu primjer drugima te se osigurava transparentnost rezultata.

Detaljan opis pet stupova djelovanja:

1) 85% svih novih djelovanja u okviru vanjskih odnosa pridonijet će rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena do 2025. Akcijskim planom GAP III uvode se stroga pravila za primjenu i praćenje načela rodne ravnopravnosti u svim sektorima. Sva vanjska pomoć u svim sektorima, uključujući infrastrukturu, digitalizaciju, energetiku, poljoprivredu i mješovita sredstva itd., trebala bi uključivati rodnu perspektivu i podupirati rodnu ravnopravnost.

2) Zajednička strateška vizija i bliska suradnja s državama članicama i partnerima na multilateralnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Akcijski plan GAP III zalaže se za razvoj zajedničkog pristupa za sve dionike EU-a na razini država članica i usmjerenost na odabrana strateška pitanja. Pomna rodna analiza i blisko savjetovanje s državama članicama, organizacijama civilnog društva, aktivistima za prava žena i mladima bit će čvrst temelj za djelovanje na terenu.

3) U okviru Akcijskog plana GAP III poziva se na ubrzanje napretka s naglaskom na ključna tematska područja djelovanja, uključujući borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i promicanje gospodarskog, socijalnog i političkog osnaživanja žena i djevojčica. Ponovno se naglašava univerzalni pristup zdravstvenoj skrbi, spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te rodnoj ravnopravnosti u obrazovanju, kao i promicanju ravnopravnog sudjelovanja u donošenju odluka i ravnopravne podjele vodećih položaja. Planom se isto tako u potpunosti obuhvaća okvir politike EU-a o ženama, miru i sigurnosti, a rodna perspektiva postaje dio novih područja politike, kao što su zelena tranzicija i digitalna transformacija.

4) Pružanje dobrog primjera. Akcijskim planom poziva se Europsku uniju da bude primjer drugima, među ostalim uspostavom rodno osviještenog i rodno uravnoteženog vodstva na najvišoj političkoj i upravljačkoj razini.

5) Mjerenje rezultata. Akcijskim planom GAP III donosi se novi pristup praćenju, evaluaciji i učenju, s većim naglaskom na mjerenje rezultata. EU će uspostaviti kvantitativan, kvalitativan i uključiv sustav praćenja kako bi se povećala javna odgovornost, osigurala transparentnost i pristup informacijama o njegovoj podršci rodnoj ravnopravnosti u čitavom svijetu. Komisija će u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje svake godine pratiti napredak u provedbi Akcijskog plana GAP III.

Pristup koji donosi korjenite promjene

Ključni je cilj novog akcijskog plana doprinijeti osnaživanju žena, djevojčica i mladih kako bi u potpunosti iskoristili svoja prava i povećali svoje sudjelovanje u političkom, gospodarskom, društvenom i kulturnom životu. Akcijskim planom GAP III snažno se podupire sudjelovanje i vodstvo djevojčica i žena, promičući ga primjerice programima upravljanja i reformama javne uprave.

Promicat će se pristup koji donosi korjenite promjene i intersekcijski pristup te će se rodna pitanja uključiti u sve politike i djelovanja. Cilj je otkloniti strukturne uzroke rodne neravnopravnosti i rodno uvjetovane diskriminacije, među ostalim aktivnim uključivanjem muškaraca i dječaka u osporavanje rodnih normi i stereotipa. Naposljetku, kako nitko ne bi bio zapostavljen, akcijskim planom nastoji se riješiti pitanje intersekcijske diskriminacije pri čemu će se posebna pozornost posvetiti primjerice ženama s invaliditetom, migranticama i diskriminaciji na temelju dobi ili spolne orijentacije.

Kontekst

Ovaj vanjski Akcijski plan za rodnu ravnopravnost odražava ciljeve strategije EU-a za rodnu ravnopravnost, prve Komisijine strategije u području ravnopravnosti kojom se ispunjavaju obveze koje je predsjednica von der Leyen preuzela u svojim političkim smjernicama.