HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

5. godišnji seminar Mreže stručnjaka europskog radnog prava

NHS – U Haagu je 11. i 12. listopada 2012. godine održan 5. godišnji seminar stručnjaka za radno pravo okupljenih u European Labour Law Network (ELLN, dalje: Mreža). Mreža okuplja sveučilišne profesore radnog prava s raznih europskih sveučilišta s ciljem uspostave dijaloga između nacionalnih sustava radnog prava i razmjene iskustava, a radi uspostave okvira za razvoj radnog prava u budućnosti. Na godišnjim seminarima pored sveučilišnih profesora sudjeluju i predstavnici socijalnih partnera, odvjetničkih društava, nacionalnih ministarstava za pitanja rada, zapošljavanja i socijalne politike te Europske komisije. Na seminaru je temeljem poziva Europske konfederacije sindikata, sudjelovala Ana Kranjac Jularić, pravna savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.
Tema ovogodišnjeg seminara bila je „Radno pravo na tržištu radne snage koja stari i izazovi aktivnog starenja“. U okviru glavne teme raspravljalo se o poziciji starijih radnika na tržištu rada, diskriminaciji po osnovi dobi, uvjetima umirovljenja i posebnim radnim uvjetima za starije radnike te međugeneracijskoj solidarnosti. O svakoj o podtema sudionici su raspravljali u 4 skupine u koje su bili podijeljeni.
Tijekom seminara istaknuto je kako starenje stanovništva stvara ozbiljne probleme financijskoj održivosti mirovinskih sustava u svim europskim državama. Povećanje očekivanog trajanja života, bolja kvaliteta života starijih radnika te malo mladog stanovništva indikatori su potrebe za što je moguće dužim ostankom radno sposobnog starijeg stanovništva u svijetu rada. Jedna od mjera kojom se to treba postići jest ukidanje obveznog prestanka radnog odnosa u trenutku stjecanja uvjeta za umirovljenje, a što je rješenje koje poznaju mnoge države, i to kako kao opće pravilo, tako i kao pravilo koje se odnosi na određena zanimanja, kao što su liječnici, profesori, suci i slično.
Obvezni prestanak radnog odnosa navršenjem dobi za umirovljenje smatra se kršenjem pravila o zabrani diskriminacije po dobi proklamiranom direktivom 2000/78/EZ o uspostavi okvira za jednak tretman na području zapošljavanja i odabira zvanja. U tom cilju u relevantne propise je potrebno ugraditi mehanizme kojima bi se potaknuo produljeni rad radnika koji su ispunili uvjete za mirovinu, kroz primjerice prelazak ugovora o radu na neodređeno vrijeme u ugovor o radu na određeno vrijeme ili na nepuno radno vrijeme, kroz istovremeno korištenje mirovine i rada u nepunom radnom vremenu, ali i prelazak starijih radnika u drugačiji radnopravni režim u trenutku kada navršavaju uvjete za mirovinu, a odluče se za nastavak radnog odnosa.
Zbog problema financijske održivosti mirovinskih sustava starije radnike je potrebno zadržati u svijetu rada, sve dok je to jeftinije od financiranja mirovina, a obzirom na nedostatnost mirovina i sam Europski sud u Luxembourgu je u svojim odlukama problematizirao pitanje obveznog prestanka radnog odnosa činjenicom navršenja godina za umirovljenje, odnosno obveznog umirovljenja, ako mirovina svojom nedostatnošću pojedinca gura u siromaštvo.
Ana Kranjac Jularić